Birželio 2 d. Rokiškio profesinio mokymo centre vyko tarptautinė konferencija „Tiltai- vizija į ateitį“.

Konferencija prasidėjo Centro direktorės ir Rokiškio r. savivaldybės mero  jaukiais sveikinimais ir linkėjimais. Visus dalyvius nustebino Rokiškio Rudolfo Lymanto muzikos mokyklos choreografijos skyriaus mokinės Nedos Motiejūnaitės šokio pasirodymas.

        Projekto koordinatorė Silva pristatė Erasmus+ projekto Nr. 2022-1-LT01-KA121-VET-000052150 sėkmingai įgyvendintas veiklas. Pagrindiniai Erasmus+ projekto tikslai: vykdyti kokybiškus Erasmus+ judumo projektus, didelį dėmesį skiriant socialinės atskirties ir mokinių turinčių SUP skatinimui ir motyvavimui, gerinti jų profesinius įgūdžius. Siekti geresnių tarptautiškumo veiklos rezultatų, stiprinant profesinius, bendruosius, socialinius, užsienio kalbos gebėjimus. Plėsti tinklaveiką, įtraukti socialinius partnerius vystant tarptautinę partnerystę, plečiant geografinį mobilumą ir pasidalinti gerąja patirtimi. Kokybiškai vykdyti atvykstamąjį mobilumą. Didinti mokyklos konkurencingumą ir profesinio mokymo prestižą, pasinaudojant tarptautinių mobilumo projektų patirtimi ir siekti, kad mokykla taptų mokymosi visą gyvenimą mokykla.

        Mokytojai: Arūnas, Jurgita, Asta bei mokinės: Gražina, Elika, Svetlana ir Tatjana pasidalino įspūdžiais iš Erasmus+ stažuočių užsienyje. Inita Šalė (Latvija), Marilis Maremaja (Estija) ir mūsų Centro mokinys Domantas Klasinskas pasidalino Nord+ projekto rezultatais.

        KitchenRULES įmonės atstovės Ieva Vaičiūnaitė ir Jurgita Viltrakienė pristatė įrankius kaip kurti tvarų verslą.

        Užsienio ekspertai Mindaugas Lučka ir Giuseppe Sacarlato kartu su Centro mokytojomis Žydra ir Jūrate, mokiniais bei socialiniais partneriais paruošė prezentacinius Pietų Italijos patiekalus. Konferencijos svečiai ir dalyviai turėjo galimybę paragauti įvairių itališkų šedevrų.

       Nuoširdžiai Ačiū mūsų užsienio partneriams: Mindaugui ir Giuseppei,  rėmėjams: Laimutei Sadauskienei, Rokiškio Rudolfo Lymanto muzikos mokyklos choreografijos skyriui, Centro bendruomenei už JŪSŲ bendradarbiavimą ir prisidėtą indėlį.