Vykdome TR1, TR2 ir SZ kategorijų traktorininkų mokymus savišvietos būdu (eksternu) pagal:

Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo modulinės profesinio mokymo programos "TR1 kategorijos traktorių vairavimas" modulį (kodas 3081112)

TR1  kategoriją gali laikyti asmenys, ne jaunesni nei 15 metų (be teisės važiuoti keliais, kol sukaks 16 metų)

Reikalingi dokumentai:

 1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (asmens tapatybės kortelė arba pasas)
 2. Medicininė pažyma (su įrašu, kad galite vairuoti traktorius)
 3. 1 (viena) nuotrauka 3×4
 4. Išsilavinimo dokumentas (ne žemesnis nei pagrindinis)
 5. Motorinės transporto priemonės vairuotojo pažymėjimas (jei turite).

Įgyjama kompetencija – dirbti traktoriais (iki 60 kW galios) ir juos prižiūrėti

Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo modulinės profesinio mokymo programos "TR2 kategorijos traktorių vairavimas" modulį (kodas 3081113)

TR2  kategoriją gali laikyti asmenys, ne jaunesni nei 17 metų.

Reikalingi dokumentai:

 1.   Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (asmens tapatybės kortelė arba pasas)
 2. Medicininė pažyma (su įrašu, kad galite vairuoti traktorius)
 3. 1 (viena) nuotrauka 3×4
 4. TR1  kategorijos   traktorių vairuotojo  pažymėjimas

Įgyjama kompetencija – dirbti traktoriais (60 kW arba didesnės galios) ir juos prižiūrėti

Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo modulinės profesinio mokymo programos "SZ kategorijos savaeigių žemės ūkio mašinų vairavimas" modulį (kodas 3081114)

SZ  kategoriją gali laikyti asmenys, ne jaunesni nei 17 metų.

Reikalingi dokumentai:

 1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (asmens tapatybės kortelė arba pasas).
 2. Medicininė pažyma (su įrašu, kad galite vairuoti traktorius).
 3. 1 (viena) nuotrauka 3×4.
 4. TR1 kategorijos   traktorių vairuotojo pažymėjimas.

Įgyjama kompetencija – dirbti savaeigėmis žemės ūkio paskirties mašinomis

Keičiant traktorininko pažymėjimus, reikalingi šie dokumentai:

 1. Senas traktorininko pažymėjimas arba mokymo kursų baigimo pažyma (jei traktorininko pažymėjimas pamestas ar prarastas)
 2. Medicininė pažyma (su įrašu, kad galite vairuoti traktorius)
 3. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas
 4. 1  nuotrauka 3×4.

Kaina  – 22 Eur.
Pastaba: traktorininko pažymėjimas galioja 10 metų.

kviečiame apsilankyti mokykloje

Atvykite – pakonsultuosime!
Padėsime užsiregistruoti, priimsime dokumentus