Mokyklos adresas

Melioratorių g. 1A, Kavoliškio k. LT-42345 Rokiškio r.

Įmonės kodas

190804895 (Įregistruota LR juridinių asmenų registre)

Telefonas

(8-458) 68 078

Elektroninio pašto adresas

rokiskio@rpmc.lt

Pareigos

Vardas, pavardė

El. paštas

Telefonas

Direktorė

Diana Giedrikienė

direktore@rpmc.lt

+370 458 26919

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aida Stainienė

pavaduotoja@rpmc.lt

+370 458 26921

Praktinio mokymo vadovas

Aldevinas Kubilius

pmokymas@rpmc.lt

+370 458 26926

Direktoriaus pavaduotojas infrastrukturai

Audrius Dilys

ukiodalis@rpmc.lt

 

Metodininkė

Evelina Siniauskienė

metodinikas@rpmc.lt

+370 458 26924

Mokymo dalies administratorė

Romualda Gervienė

administratore@rpmc.lt

+370 458 26924

Vyr. buhalterė

Daiva Marmokaitė

dmarmokaite@rpmc.lt

+370 458 26925

Buhalterė

Vida Bugailiškienė

buhalterija@rpmc.lt

+370 4582 6922

Viešųjų pirkimų organizatorė

Jūratė Šaučiūnienė

viesieji@rpmc.lt

+370 458 26925

Projektų vadovė

Asta Mikulionienė

projektai@rpmc.lt

+370 458 26926

Socialinė pedagogė

Silva Piestinienė

socpedagogas@rpmc.lt

+370 4582 6923

Specialioji pedagogė

Eglė Butėnė

specpedagogas@rpmc.lt

 

Psichologė

Meilutė Kvedaravičienė

psichologas@rpmc.lt

 

Valgyklos vedėja

Vida Simanonienė

valgykla@rpmc.lt

 

Bibliotekininkė

Dalia Laucienė

biblioteka@rpmc.lt

 

IT specialistas

Remigijus Juodelis

it@rpmc.lt

 

Dirbtuvių vedėjas

Paulius Tubelis

dirbtuves@rpmc.lt