Slaugytojo padėjėjo profesijos aprašymas

Pavadinimas Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registreSlaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa.

Valstybinis kodas  – P43091301.

Trukmė ir/ar apimtis – 1 m., 50 kr.

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: vidurinis išsilavinimas

Suteikiama – kvalifikacija.

Slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam slaugytojo padėjėjui parengti, kuris gebėtų tenkinti higienines paciento reikmes, slaugyti pacientą ir padėti slaugos specialistui arba akušeriui atliekant slaugos ar akušerijos veiksmus, tvarkyti pacientų išskyras ir sekretus, atlikti kitus techninius slaugos darbus.

Asmuo, įgijęs slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją,

galės dirbti asmens sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose galiojančią įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją teikti bendrosios praktikos slaugos ir (ar) kitas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias pagal teisės aktų reikalavimus kartu su kitais asmens sveikatos priežiūros specialistais turi teikti ir slaugytojo padėjėjas.

Darbo priemonės: medicinos ir slaugos priemonės (prietaisai), vaistiniai preparatai, pacientų transportavimo, kėlimo priemonės, valymo ir dezinfekavimo priemonės ir tirpalai.

Darbo sąlygos: dirbama patalpoje, būdingas individualus ir komandinis darbas.

Slaugytojo padėjėjas savo veikloje vadovaujasi Slaugytojo padėjėjo kvalifikacinių reikalavimų aprašu, socialinio teisingumo, socialinės atsakomybės, žmogaus teisių užtikrinimo principais, pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu, asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, darbo etika ir deontologijos principais, įstaigos, kurioje dirba, vidaus taisyklėmis, darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, visuomenės sveikatos saugos, priešgaisrinės saugos ir aplinkosaugos bei kitais veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais.

kviečiame apsilankyti mokykloje

Atvykite – pakonsultuosime!
Padėsime užsiregistruoti, priimsime dokumentus