Sėkmės istorija

Noriu pasidalinti savo sėkmės istorija, kuri prasidėjo „ROKIŠKIO PROFESINIO MOKYMO CENTRE“.

Esu aukštojo universitetinio išsilavinimo, sociologijos magistrė. Atvykusi į Rokiškį septynis metus dirbau „UŽIMTUMO TARNYBOJE“ projektų koordinatore, bet atėjo diena kai supratau, kad aukštojo mokslo man neužtenka ir noriu įgyti profesiją.

Ilgai sprendžiau ko norėčiau gyvenime išmokti dar papildomai. Domėjausi mokymo įstaigomis, bet kai atkeliavau į „ROKIŠKIO PROFESINIO MOKYMO CENTRĄ“  pamačiau kokios yra plačios galimybės bet kokiai profesijai.

Ten tikrai labai daug inovatyvių priemonių mokymuisi ir praktikai, už tai norėčiau padėkoti mokymo centro direktorei DIANAI GIEDRIKIENEI, kuri mokyklą prikėlė kaip“ Feniksą iš pelenų „.

Na, o aš susidomėjau siuvėjo amatu. Atėjus mokytis nustebau puikiomis klasėmis ir poilsio erdvėmis. Teoriniam ir praktiniam mokymuisi suteiktos visos įmanomos galimybės tapti geru siuvėju. Klasės aprūpintos naujomis siuvimo ir siuvinėjimo mašinomis bei įvairiomis siuvimui reikalingomis priemonėmis. Konstravimo mokytis galima ne tik braižymo metodu, yra paruošti kompiuteriai su naujausia programa konstravimui – maketavimui.

Mokymo centre dirba puikus kolektyvas, kuris nuoširdžiai padeda mokiniui išmokti kuo daugiau ir suprantamiau.

Esu labai dėkinga siuvimo mokytojoms DANUTEI STOČKUVIENEI  ir JŪRATEI RAKAUSKAITEI  už Jų didelį ir kantrų darbą. Savo srityje tikros profesionalės ir nuostabios asmenybės, atsidavusios savo darbui, su dideliu noru perduoda savo žinias ir puikiai paruošia mokinius. 

Kaip pavyzdys esu aš, nes per pirmuosius tris mokslo mėnesius mane išmokė siuvimo pagrindų, nors niekada nebuvau siuvusi ir nežinojau kaip naudotis siuvimo mašina. Jų dėka išmokau pasisiūti įvairių siuvinių: kosmetinę, prijuostę, kepurių, sportinį kostiumą, klasikinį sijoną ir kelnes, ilgus marškinius-tuniką, suknelę. Manau laukia dar daug naujovių ir žinių. 

Esu labai laiminga, kad pasisuko mano gyvenimas šia kryptimi atradau sau mielą profesiją ir nuostabius mokytojus.

Labai tikiuosi sėkmingai pabaigti mokslus ir pasidalinsiu vėl savo sėkmės istorija jau su didesniais pasiekimais! 

Pabandykite ir Jūs keisti savo gyvenimus, juk tai paprasta ir nuostabu!!! 

Viktorija Būdvytienė ( I kurso siuvėja)

Stažuotė Portugalijoje

Rokiškio Profesinio mokymo centro profesijos mokytojų grupė: apdailininko, socialinio darbuotojo padėjėjo ir siuvėjo profesijų mokytojai , spalio 28 – lapkričio 4 dienomis  dalyvavo Erasmus + projekte. Priimanti organizacija EPD – European Projects Development Unip įsikūrusi Portugalijoje Montijo mieste. Mokytojai aplankė profesines mokyklas. Susipažino su Portugalijos profesinio švietimo sistema ir aktualijomis. Įdomu ir naudinga buvo lankytis  mokinių vykstančių į Erasmus +  praktikos vietose.

Gamtos peizažai ir vaizdai, architektūra, portugalų žmonių šiluma ir kultūra – tai neišdildomi įspūdžiai iš Erasmus +.

Mokytojų stažuotė įgyvendinta pagal Erasmus+ projektą Nr. 2022-1-LT01-KA121-VET-000052150. Programą finansuoja ES.

Išnuomojamos sporto salės patalpos centro pastate

VALSTYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS

Rokiškio profesinio mokymo centras, juridinio asmens kodas 190804895, adresas Melioratorių g. 1A Kavoliškio kaimas, Rokiškio kaimiškoji seniūnija, Rokiškio rajono savivaldybė, skelbia konkursą.

Išnuomojamas Valstybei nuosavybės teise priklausantis ir šiuo metu Rokiškio profesinio mokymo centro patikėjimo teise valdomas nekilnojamasis turtas – sporto salės patalpos centro pastate, adresu Melioratorių g. 1 A, Kavoliškio k., Rokiškio kaimiškoji seniūnija, Rokiškio r. sav. (pastatas pažymėtas plane – 1C2p, unikalus numeris – 7399-0004-2017, bendras pastato plotas – 3961,08 kv. m., nuomojamų patalpų indeksai: 1-4 621,73 kv. m, 1-8 27,74 kv. m. , 1-9 1,09 kv. m., 1-10 1,25 kv. m., 1-11 1,36 kv. m., 1-12 1,46 kv. m., 1-13 3,75 kv. m., 1-23 16,72 kv. m., 1-24 1,53 kv. m., 1-25 1,28 kv. m.) bendras nuomojamas plotas – 677,91 kv. m. laisvu nuo užsiėmimų metu sporto treniruotėms ir sportiniams renginiams organizuoti (sportinei kultūrinei veiklai vykdyti). Pradinis nuompinigių dydis – 6,00 eurai už vieną valandą. Turto nuomos sutarties terminas iki 2023 m. birželio 30d. imtinai.

Nuompinigiai nuomotojui turi būti mokami kas mėnesį, prieš prasidedant mėnesiui, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 d. pagal nuomotojo pateiktą sąskaitą.

Delspinigiai už nuomininko praleistą nuomos mokesčio mokėjimo terminą – 0,05 procento nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

Konkurso dalyviai registruojami nuo 2022 m. spalio 26 d. 8.00 val. iki 2022 m. spalio 28 d. 14.00 val. mokyklos buhalterijoje. Įgaliotas asmuo Vida Bugailiškienė, tel. 8458 26922.

Konkurso dalyviai paskelbtose konkurso sąlygose nurodytu laiku pateikia komisijos nariui užklijuotą voką ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, turto, kurio konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta paraiška, kurioje nurodyta: konkurso dalyvio pavadinimas, arba vardas ir pavardė, įmonės arba asmens kodas, adresas, tel. numeris, el. paštas, pageidaujamo išsinuomoti turto pavadinimas, paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos turtą, siūlomas nuompinigių dydis, bankiniai rekvizitai, atsiskaitomosios sąskaitos numeris ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento arba įmonės steigimo pažymėjimo kopija.

Kartu su voku pateikiami  dokumentai, patvirtinantys, kad sumokėtas pradinis įnašas. Konkurso dalyvio pradinis įnašas lygus vieno mėnesio pradiniam nuompinigių dydžiui sumokamas prieš atvykstant registruotis konkurso dalyviu į RPMC atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT724010041500030075. Dalyvis, pasiūlęs didžiausią kainą, turės pirmumo teisę pasirenkant užsiėmimų laiką.

Turto apžiūra vyks nuo 2022 m. spalio 21 d. 8,00 val. iki 2022 m. spalio 25 d. 15,00 val.  Atsakingas asmuo – Audrius Dilys, mob. tel. 8698 86941

Komisijos posėdis įvyks 2022 m. spalio 28 d. 15.00 val. Melioratorių g.1A, Kavoliškio k., Rokiškio r. 102 kab.

Sėkmingai įgyvendinta dar viena Erasmus+ stažuotė Italijoje

Sėkmingai įgyvendinta dar viena Erasmus+ stažuotė Italijoje. Dalyviams įteikti Europass mobilumo dokumentai ir stažuotės sertifikatai.

Mokiniai/ absolventai atliko 2/3 sav. praktiką Italijos įmonėse, restoranuose, o laisvu laiku susipažino su Pietų Italijos gamtovaizdžiais ir kultūra, patobulino užsienio kalbą, įgijo darbo patirties tarptautinėje aplinkoje.

Dėkojame priimančiajai organizacijai Duei srl (Erasmus GO GO) bei Karinei Amirjan Lucke ir MindauguiLuckai už pažintį su Italija ir itin kokybiškai suorganizuotą mokinių praktiką.

Praktika įgyvendinta pagal Erasmus+ projektą Nr. 2022-1-LT01-KA121-VET-000052150. Programą finansuoja ES.

Viešnagė Lenkijoje

Sėkmingai įgyvendintas dar vienas Erasmus+ projekto Nr. 2022-1-LT01-KA121-VET-000052150 mobilumas.
Trys profesijos mokytojos dvi dienas vedė pamokas Lenkijos Lovičių miesto II-oje profesinėje mokykloje.
Mokytoja Žydra praktinių pamokų metu mokė lenkų moksleivius tradicinės lietuvių virtuvės gudrybių.
Pagamintus patiekalus degustavo ne tik mokiniai bet ir mokyklos administracijos atstovai. Mokytojos Asta ir
Jūratė ekonomikos ir apskaitos pamokas vedė būsimų logistų grupėje. Po pamokų – pažintis su priimančios
mokyklos mokytojais, Lovičių miesto istorija ir įžymybėmis.

Mano patirtis Austrijoje

Esu Sandra, Rokiškio PMC II –ojo kurso socialinio darbuotojo padėjėjo specialybės mokinė. Pamačius informaciją apie galimybę dalyvauti Erasmus+ projekte, ilgai nesvarsčius, priėmiau sprendimą vykti į Austriją ir ten atlikti ilgalaikę 3mėn. praktiką.

Aš patekau į labai geros, mandagios, švelnios močiutės austrės namus. Ji vardu Kristina. Jai 73metai, našlė. Močiutė turi sūnų, kuris stengiasi rūpintis savo mama, tačiau dėl ilgų darbo valandų neturi galimybės patenkinti mamos poreikių. O poreikiai nemaži, klientė patyrusi keletą insultų, sveikata silpna. Pirmas mūsų susitikimas buvo labai šiltas ir draugiškas, apsikabinome abi tarsi anūkė su močiute. Ji labai apsidžiaugė kad jos namuose bus žmogus ir ji nesijaus vieniša.

Kad reiks bendrauti užsienio kalba, aš nelabai jaudinausi, juk gyvename technologijų pasaulyje J Močiutė truputį suprato angliškai, tik ji nekalbėjo daug metų su niekuo, tad užsimiršo, o aš juokavau močiutei, kad padėsiu prisiminti. Per tą laiką ir aš truputį išmokau vokiškai, mano mokytoja buvo močiutė.

Mano praktika ir laikas praleistas su kliente yra puikus. Kiekvieną dieną sugalvoju kaip įdomiai ir turiningai praleisti laiką. Daug juokaujame, džiaugiuosi, kad mano klientė pilna gerų emocijų. Juk senam žmogui juokas yra gerai, jis jaučiasi laimingas. Mano būvimas Kristinos namuose, jei labai daug reiškia. Klientė nelaukia tos dienos, kada aš važiuosiu namo, norėtų, kad pasilikčiau. Paaiškinau, kad turiu pabaigti mokslus, turiu šeimą ir jos labai pasiilgau.

Kokios buvo mūsų dienos? Linksmos, pilnos gerų emocijų ir veiklos. Su močiute kepame pyragus (pasirodo ji smaližė) ir obuolienes žiemai ruošiam. Ir po miškus vaikštome, grybaujame, pasirodo močiutė užkietėjus grybautoja. Vaikščiojimas mums, kaip meditacija, kalnų oras net kvapą užgniaužia. Klientė gyvena tarp kalnų netoli miestelio, šalia namų teka upė. Rami jauki aplinka.

Čia net ir gyvūnų draugija džiaugėmės.

Kai aš valau dulkes nuo paveikslų, knygų, senų antikvarinių baldų, močiutė pasakoja kiekvieno iš jų istorijas. Ji ir spintas parodė su savo laikų madingomis suknelėmis, paltais, skrybėlėmis. Kaip ji mėgsta sakyti „Is too mach“ ( per daug).

Per tą laiką kol buvau su savo kliente labai prie jos prisirišau, negali būti abejingas geram šiltam žmogui kuriam reikia labai daug bendravimo. Bendravimas senam žmogui yra viskas. Jau einant mano praktikai į pabaigą žinome, kad kai važiuosiu namo verksime abi ir bus sunku atsisveikinti. Toks yra gražus mano laikas su močiute. Kasdienybė su daug bendravimo vaikščiojimo, ėjimo apsipirkinėti.

Kitiems mokiniams patarčiau, kad nereikia bijoti ir manyti kad dėl kalbos barjero neverta važiuoti atlikti praktikos į kitą šalį. Kai nori bendrauti atrandi įvairius bendravimo ir komunikavimo su žmogumi būdus. Užsienio kalba geriausiai yra išmokstama kai ja yra kalbama. Verta atvažiuoti, pamatyti ir patirti kažką naujo. Juk su įvairiomis praktikomis ir žiniomis mes tobulėjame savo profesijoje. Šie 3 mėnesiai man kaip būsimai specialistei buvo labai naudingi. Tikiu kad mano močiutė Kristina buvo laiminga turėdama tokią praktikantę. Džiaugiuosi, kad galėjau padėti už save silpnesniam ir savimi nebegalinčiam pasirūpinti žmogui. Labai noriu padėkoti Rokiškio PMC už galimybę dalyvauti Erasmus+ projekte ir priimančios organizacijos vadovei, Aldonai už praktikos vietos suradimą pas tikrai gerus ir šiltus austrus.

Mano praktika vyko, pagal Erasmus + projektą Nr. 2022-1-LT01-KA121-VET-000052150. Projektą finansuoja Europos Sąjunga.

Easmus+ mobilumo projektas Nr. 2022-1-LT01-KA121-VET-000052150

Startuoja Easmus+ mobilumo projektas Nr. 2022-1-LT01-KA121-VET-000052150. Per vasaros atostogas 8 Rokiškio PMC mokiniai ir absolventai: Sandra, Anžela, Violeta, Inga, Modestas, Tomas, Vitalijus, Artūras atlieka ilgalaikę (3 mėn.) ErasmusPro ir trumpalaikę (2 mėn.) praktiką Austrijos įmonėse. Mokiniai stažuotės metu gerina profesinius įgūdžius, keliauja po šalį, susipažįsta su Austrijos kultūra ir tradicijomis, tobulina vokiečių ir anglų kalbos kompetencijas.

Ačiū priimančiai organizacijai „BVÖ Bildungsberatung& Vermittlungsagentur GmbH. už kokybiškai suorganizuotas veiklas.

Sumanaus moksleivio akademijos Rokiškio inžinerijos eksperimentinė klasė

Sumanaus moksleivio akademijos Rokiškio inžinerijos eksperimentinė klasė yra trijų partnerių – Rokiškio verslo klubo, Rokiškio profesinio mokymo centro ir VDU ŽŪA Inžinerijos fakulteto ilgalaikis socialinis projektas. Gegužės 20 d. į Rokiškio profesinio mokymo centrą atvyko gausus būrys moksleivių iš Rokiškio ir Anykščių r.  mokyklų.  Moksleiviai išklausė teorines paskaitas, kurias pravedė VDU dėstytojai: doc. K.Venslauskas, doc. A.Žunda ir doc. J.Valčiukienė. Inžinerijos eksperimentinės klasės moksleiviai dalyvavo nuotaikingose edukacijose „Saldžios vilionės“, Spalvingos svajos“ ir Super duper mozaika“.  Į praktines veiklas moksleivius pakvietė RPMC profesijos mokytojai  A.Adomonis, A.Kairys, D.Galinienė ir mokytoja metodininkė Ž.Lomako.  

ATVIRŲ DURŲ DIENOS ROKIŠKIO PMC

Po dvejų metų pertraukos Rokiškio profesinio mokymo centras pakvietė „gyvai“ Rokiškio rajono ir aplinkinių rajonų mokinius ir gyventojus į „Atvirų durų dienas“.

Per šią savaitę apsilankė daugiau kaip 300 mokinių iš Rokiškio r. Juodupės, Pandėlio, Obelių, Kamajų A. Strazdo ir Kamajų A. Strazdo (Jūžintų skyriaus), J.T. Vaižganto (Senųjų rūmų ir Romuvos) gimnazijų, Rokiškio pagrindinės mokyklos, Senamiesčio progimnazijos, Rokiškio jaunimo centro, Zarasų r. Antazavės J. Gruodžio ir Dusetų K. Būgos gimnazijų, Užimtumo tarnybos prie LR SADM Rokiškio skyriaus atstovai, Skemų socialinės globos namų gyventojai ir Obelių seniūnijos gyventojai ir pavieniai lankytojai.

Atvirų durų dienų metu svečiai supažindinti su Centro veikla, mokymosi programomis, galimybe mokytis pameistrystės forma, Erasmus+ stažuotėmis. Lankytojai sužinojo, kaip teisingai pasirinkti būsimą profesiją ir kokios profesijos yra perspektyviausios. Svečiai turėjo galimybę apžiūrėti centre įrengtas praktinio mokymo bazes ir išbandyti įvairias profesijas: suvirintojo, apdailininko, virėjo, transporto priemonių remontininko, šaltkalvio, vizažisto, siuvėjo, socialinio darbuotojo padėjėjo, apskaitininko ir slaugytojo padėjėjo.

Profesinis mokymas suteikia galimybę mokytis ir tobulėti kiekvienam. Centre mokiniai mokosi su naujausia įranga ir turi galimybę įgyti verslumo gebėjimų. Centro klasės ir erdvės nuolat atnaujinamos, kuriamas šiltas mikroklimatas, dirba geranoriškas ir draugiškas kolektyvas.

Pabaigus Rokiškio PMC puikios galimybės įsidarbinti, kurti savo verslą.

Kas nespėjote apsilankyti, kviečiame susisiekti ir apsilankyti Jums tinkamu metu. Centre konsultuojame, patariame, atsakome į Jūsų klausimus.

Priėmimas į Rokiškio PMC prasidės nuo birželio 1 d. Registracija per https://profesinis.lamabpo.lt/ . Centre konsultuosime, padėsime užpildyti prašymus.

                      Žmogus vidutiniškai dirba per savo gyvenimą apie 40 metų. Linkime teisingai pasirinkti. Gera profesija – puikus gyvenimas!

                      Neformaliojo švietimo organizatorė  Silva Piestinienė

Respublikinis apskaitininko profesinio meistriškumo konkursas “Link balanso”

Balandžio 27 d. Rokiškio profesinio mokymo centre vyko respublikinis apskaitininko profesinio meistriškumo konkursas “Link balanso”. Konkurse dalyvavo 20 mokinių iš vienuolikos profesinių mokyklų. Mokinės turėjo atsakyti į teorinio testo klausimus ir išspręsti praktinį uždavinį. Užduotys buvo sudėtingos, bet parengtos pagal apskaitininko profesinio mokymo programą. Mokinių darbą vertino komisija, sudaryta iš socialinių partnerių įmonių buhalterių. Kol vyko darbų vertinimas, konkurso dalyviams buvo pasiūlyta dalyvauti Blitz turnyre. Kahoot programėlėje visus klausimus geriausiai ir greičiausiai atliko  Aukštaitijos profesinio rengimo centro mokinė Edita Skardinskienė.  Visos mokinės pademonstravo tikrai aukštą profesinį meistriškumą ir visos dalyvės yra geriausios iš geriausiųjų. Sveikiname konkurso III vietos laimėtojas Jurgitą Mižutavičiūtę (Kėdainių profesinio rengimo centras) ir Aliną Lipinskienę ( VšĮ PPRC Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio skyrius), II vietos laimėtoją Deimantę Čepę ( Utenos regioninis profesinio mokymo centras) ir I vietos laimėtoją Jolantą Čeikauskienę (Rokiškio profesinio mokymo centras).

Konkursą organizavo profesijos mokytojos Asta Mikulionienė ir Jūratė Šaučiūnienė.