Respublikinis virėjo meistriškumo konkursas, skirtas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių

Kovo 23 d. mūsų mokymo centre vyko respublikinis virėjo meistriškumo konkursas, skirtas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Susirinko dalyviai iš 9 Lietuvos profesinių mokyklų. Konkurso užduotis: pagaminti sluoksniuotas salotas – nebuvo iš lengvųjų. Reikėjo daug kruopštumo, gebėjimų taisyklingai supjaustyti produktus, suderinti spalvas sluoksniuojant į taures, parinkti tinkantį prie salotų padažą bei jas apipavidalinti.

Visi dalyviai labai stengėsi. Mūsų mokinė Jūratė Kužulytė pademonstravo puikią pjaustymo techniką, parinko ir pagamino itin gardų padažą, surinko daugiausia vertinimo komisijos skirtų balų ir užėmė I-ąją vietą. II-ąją vietą užėmė Telšių regioninio profesinio mokymo centro mokinė Valentina Sukauskaitė, III-iąją – Kėdainių profesinio mokymo centro atstovė Miglė Gudaitytė.

Nordplus Junior programos projektas „Mano tvarus verslas“

Įgyvendinant Nordplus Junior programos projektą „Mano tvarus verslas“ Nr. NPJR-2022/10056, nuo vasario 27 d. iki kovo 3 d. trys profesijos mokytojai Asta Mikulionienė, Danutė Stočkuvienė ir Arūnas Kairys lankėsi Estijos Tartu miesto VOCO profesinėje mokykloje. Darbinga savaitė: stebėjome verslumo ugdymo teorines pamokas ir praktinius užsiėmimus, bendravome su mokytojais, stebėjome jau veikiančių mokinių mokomųjų bendrovių veiklą, dalyvavome apvalaus stalo diskusijoje Tartu universitete, klausėmės verslumo mokytojų pranešimų, dalinomės verslumo ugdymo patirtimi, analizavome sėkmes ir kylančius iššūkius. Vaikščiodami po Tartu senamiestį klausėme pasakojimų, sužinojome Estijos istoriją iš arti. Džiaugiamės naujomis patirtimis, pažintimis, nepakartojamais  įspūdžiais.

,,Šauniausia siuvėja 2023 „

,,Šauniausios siuvėjos  2023 „profesinio meistriškumo konkursas įvyko. Žinios, įgūdžiai, emocijos, jaudulys ir kruopštus darbas davė puikius rezultatus . Merginos per 5 valandas pasiuvo palaidines. Kiekviena į savo darbą įdėjo ,,slaptą ingridientą“ –  sugalvotą ir išpildytą detalę, kuri modelį daro išskirtiniu. Komisija puikiai įvertino VISŲ mokinių darbus. Konkurso nugalėtoja tapo ST-22 gr. siuvėja Kristina, II vieta – Daiva, ST-22 gr., III vieta – Viktorija. SVEIKINAME.

Renginys, skirtas paminėti Vasario 16 – ąją

Vasario 10 dieną mokymo centre vyko renginys, skirtas paminėti Vasario 16 – ąją. Šios labai svarbios Lietuvai šventės proga centro bendruomenę sveikino Rokiškio rajono tarybos narė ir istorijos mokytoja Diana Meškauskienė. Renginio metu skambėjo Rokiškio rajono Obelių socialinių paslaugų namų kultūros padalinio dueto „Obelija“ dainos. Centro direktorė įteikė padėkos raštus labiausiai nusipelniusiems ir mokyklos vardą garsinantiems mokiniams ir mokytojams. Renginio kulminacija – Rokiškio krašto tautodailininkės Vidos Erslovienės sukurtų megztų drabužių kolekcijos „Eglutė“ pristatymas.

Programos „Erasmus+“ akreditacijos konkurso rezultatai

Remiantis Europos Komisijos (toliau – EK) paskelbto 2022 m. kvietimo teikti paraiškas „Erasmus“ akreditacijai gauti bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo srityse taisyklėmis, programos „Erasmus+“ profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo atrankos komisijos siūlymu, bei atsižvelgiant į  paskutines dvi pagal profesinio mokymo mobilumo chartiją įgyvendintų programos „Erasmus+“ projektų galutinių ataskaitų įvertinimų vidurkį, Rokiškio PMC yra suteiktas „Pažangumo ženklas“.

Karjeros specialistų tinklo vystymas

Projekto „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ tikslas – užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą įvairaus amžiaus mokiniams bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose. 

Projekto metu numatoma vystyti karjeros specialistų tinklą ir užtikrinti karjeros konsultavimo paslaugų teikimą mokiniams. Projekto metu bus įdarbinti karjeros specialistai, teikiantys profesinio orientavimo paslaugas mokiniams bendrojo ugdymo mokyklose ar kitose švietimo įstaigose. Numatoma, kad 2023 m. pabaigoje švietimo įstaigose dirbs 380 karjeros specialistų. Profesinis orientavimas bus vykdomas teikiant ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas.

Projekto trukmė – 2022 m. rugsėjo 13 d. – 2023 m. gruodžio 31 d.
Projekto finansavimo suma – 9 998 172,97 Eur 


Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis.

Pamokos netradicinėje aplinkoje

Sausio 26 dieną ŠL2-20 grupės mokiniams pamokos vyko netradicinėje aplinkoje. Buvo aplankyta: Kazimiero Būgos memorialinis muziejus, Dusetų dailės galerija, Sartų regioninio parko lankytojų centras. Šių pamokų metu mokiniai daugiau sužinojo apie kalbininko Kazimiero Būgos gyvenimą, mokslinę bei visuomeninę veiklą ir praplėtė kultūrinius, socialinius bendravimo gebėjimus.

Meistriškumo konkursas „Ištiesk gerumo ranką“

Didinant ugdymo turinio įvairovę ruošiant socialinio darbuotojo padėjėjus, ugdant mokinių meilę profesijai, tobulinant bendrąsias ir  profesines kompetencijas, skatinant mokinių sumanumą, kūrybiškumą, formuojant praktinius įgūdžius, stiprinant mokinių ir mokytojų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, atskleidžiant profesijos savitumą bei profesijos meistrystę, socialinio darbuotojo padėjėjo profesijos mokinės dalyvavo mokykliniame tarpgrupiniame socialinio darbuotojo padėjėjų, besimokančių pagal modulines profesinio mokymo programas profesinio meistriškumo konkurse „Ištiesk gerumo ranką“.

Mokines konkursui ruošė profesijos mokytojos Lena Pavilavičienė ir Vida Seibutienė.

projekto „Lietuvos kulinarijos ir etninio paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas“

Gruodžio 13d. Rokiškio profesinio mokymo komanda dalyvavo etnokultūros projekto „Lietuvos kulinarijos ir etninio paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas“ respublikinėse varžytuvėse.  Busimi virėjai ir busima vizažistė pirmoje konkurso dalyje pandėlietiška tarme suvaidino vaidinimą „Žilvitvakaris“, o antrojo – kulinarinio konkurso metu pristatė vaišių stalą, būdingą mūsų regionui.

Šauniai pasirodžiusi mūsų komanda iš Vilniaus grįžo triumfuodama ir parsivežė I-os vietos diplomus. Mokinius konkursui paruošė mokytoja metodininkė Žydra Lomako ir neformalaus švietimo organizatorė Dovilė Galinienė.

Stebėjimo vizitas Paryžiuje

Rokiškio profesinio mokymo centro profesijos mokytojos lapkričio 28 – gruodžio 5 dienomis dalyvavo darbo stebėjimo vizite Prancūzijos sostinėje Paryžiuje. Mokytojos lankėsi profesinėse mokyklose, pameistrystės centruose, susipažino su Prancūzijos profesinio švietimo sistema ir aktualijomis, bendravo su kolegomis, ieškojo panašumų ir skirtumų tarp dviejų šalių švietimo sistemų, mokymo principų, metodų ir veiklų, taikomų mokymo procese. Vizito metu mokytojos susipažino su socialinės atskirties jaunų asmenų integravimu į profesinį mokymą ir darbo rinką, dalinosi gerąja patirtimi.

Mokytojos Žydra, Jurgita, Dovilė, Asta ir Jūratė grožėjosi nuostabia Paryžiaus panorama, lankėsi muziejuose, pamatė daugybę pasaulinio garso meno kūrinių, ragavo išskirtinius patiekalus. Nesuvokiamai magiška Prancūzijos sostinė sužavėjo visas.

Mokytojų stažuotė įgyvendinta pagal Erasmus+ projektą Nr. 2022-1-LT01-KA121-VET-000052150. Programą finansuoja ES.

Dėkojame priimančiajai organizacijai Eurl ARISTOTE ir jos vadovei Giedrei už kokybiškai suorganizuotas projektines veiklas.