Mokyklos bendruomenė

Mokslą baigusiems iki 2005 - 2010 m., ar užsenyje. Užsienyje išduoti mokymosi pasiekimų dokumentai turės būti patvirtinti Studijų kokybės vertinimo centre.

​Mokyklos taryba

MOKINIŲ TARYBA:

Eilės nr.

Grupė

Mokinio vardas, pavardė

 

Pareigybės grupėje

1.

VŽPT-21

Renata P.

Pirmininkė

2.

AM3-20

Leonas S.

Pavaduotojas

3.

VPT-20

Kristina C.

Sekretorė

4.

SVPT-21

Rytis S.

Narys

5.

V2-21

Rasa G.

Narė

6.

AT-21

Saulius J.

Narys

7.

AKPT-21

Samanta J.

Narė

8.

SCT-21

Eglė K.

Narė

9.

SPC-21

Jolanta I.

Narė

10.

AM3-19

Modestas K.

Narys

11.

V2-19

Violeta L.

Narė

12.

ST-21

Kristina Š.

Narė

13.

ŠL2-20

Gintaras T.

Narys

14.

AT-20

Tautvydas Š.

Narys

15.

SC4T-20

Vitalija K.

Narė

16.

ST-20

Lina T.

Narė

17.

M4-20

Arminas P.

Narys

18.

AM3-21

Justė K.

Narė

Mokinių tarybos kuratorės Jurgita Legienė ir Dovilė Galinienė

Mokyklos administracija

Diana Giedrikienė

MOKYKLOS DIREKTORĖ

II vadybinė kategorija

Aida Stainienė

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI 

(vaiko priežiūros atostogose)

Evelina Siniauskienė

Laikinai einanti DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS UGDYMUI pareigas

Aldevinas Kubilius

PRAKTINIO MOKYMO VADOVAS

Mokytojų taryba

ROMUALDA GERVIENĖ

Mokytojų tarybos sekretorė

ALVYDAS ADOMONIS

Mokytojas

VIRGINIJA BALTRUKĖNIENĖ

Vyresnysis mokytojas

ROLANDAS BRAZAUSKAS

Mokytojas

VIDA BUGAILIŠKIENĖ

Mokytojas

JURGITA LEGIENĖ

Vyresnysis mokytojas
Eglė Butėnė

EGLĖ BUTĖNĖ

Specialusis pedagogas metodininkas

NIJOLĖ GIRVYDIENĖ

Vyresnysis mokytojas

RIMANTAS GUZIKAUSKAS

Vyresnysis mokytojas

LIUBA JONIKIENĖ

Bendrabučio auklėtojas

VALDAS JUKNA

Vyresnysis mokytojas

KĘSTUTIS JUKNEVIČIUS

Vyresnysis mokytojas

VALIUS KAZLAUSKAS

Mokytojas

DARIUS KIŠŪNAS

Vyresnysis mokytojas

ALDEVINAS KUBILIUS

Mokytojas

VYTAUTAS LAPINSKAS

Vyresnysis mokytojas

DONATAS ŽEMAITIS

Mokytojas

ŽYDRA LOMAKO

Mokytojas

ASTA MIKULIONIENĖ

Mokytojas

SILVA PIESTINIENĖ

Socialinis pedagogas metodininkas,
Neformalaus švietimo organizatorius

AUDRIUS RINKEVIČIUS

Vyresnysis mokytojas

JŪRATĖ ŠAUČIŪNIENĖ

Vyresnysis mokytojas

EVELINA SINIAUSKIENĖ

Vyresnysis mokytojas

VAIDAS MISIOVIČ

Mokytojas

DANUTĖ STOČKUVIENĖ

Vyresnysis mokytojas

PAULIUS TUBELIS

Mokytojas

JŪRATĖ RAKAUSKAITĖ

Mokytojas

VILIUS JANKAUSKAS

Mokytojas

SANTA MATULIONĖ

Mokytojas

RAISA MALINOVSKAJA

Vyresnysis mokytojas

INGA PILIPAVIČIŪTĖ-BALTRŪNĖ

Mokytojas

ARŪNAS KAIRYS

Mokytojas

DOVILĖ GALINIENĖ

Mokytojas

VIDA SEIBUTIENĖ

Mokytojas

LENA PAVILAVIČIENĖ

Mokytojas

KRISTINA RAGELIENĖ

Mokytojas

JUSTINA VINGRIENĖ

Mokytojas

EGLĖ PRANCKŪNIENĖ

Vyresnysis mokytojas

AIVARAS PETRAUSKAS

Mokytojas

SKIRMANTAS KISIELIUS

Mokytojas

kviečiame apsilankyti mokykloje

Atvykite – pakonsultuosime!
Padėsime užsiregistruoti, priimsime dokumentus