Virėjo modulinė profesinio mokymo programa

Profesinio mokymo programa ir mokymasis socialinių įgūdžių programoje

Pavadinimas Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registreVirėjo modulinė profesinio mokymo programa.

Valstybinis kodas  – P20101303

Trukmė ir/ar apimtis – 3 m. / 60 kr.

Būtinas minimalus išsilavinimas  – nereglamentuojamas

Suteikiama – kvalifikacija.

Programos paskirtis – parengti kvalifikuotą virėją, kuris gebėtų, prižiūrint aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui, parinkti maisto produktus ir žaliavas, atlikti jų pirminį apdorojimą, gaminti nesudėtingos technologijos pusgaminius ir patiekalus. Profesijos mokymas vykdomas kartu su socialinių įgūdžių programa.

Programoje numatyta 3 kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai:  Maisto produktų ir žaliavų parinkimas, pirminis jų apdorojimas; Nesudėtingos technologijos pusgaminių gaminimas; Nesudėtingos technologijos patiekalų gaminimas.

Taip pat numatyti 5 pasirenkamieji moduliai: Nesudėtingos technologijos tautinio paveldo patiekalų gaminimas; Nesudėtingos technologijos BBQ ir grilio patiekalų gaminimas; Picų gaminimas; Blynų, lietinių, blynelių ir sklindžių gaminimas; Nesudėtingos technologijos sušių gaminimas.

Asmens įgytos kvalifikacijos vertinimo metu bus vertinamos kompetencijos: paruošti gamybai maisto produktus, gaminti nesudėtingos technologijos pusgaminius, gaminti ir patiekti nesudėtingos technologijos šaltus, karštus patiekalus, salotas. Kitų kompetencijų įgijimas vertinimas žinių ir supratimo pagrindu, baigus modulio programą.

Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas.

Asmenys, įgiję virėjo kvalifikaciją, galės dirbti įvairių tipų maitinimo paslaugas teikiančiose įmonėse.

kviečiame apsilankyti mokykloje

Atvykite – pakonsultuosime!
Padėsime užsiregistruoti, priimsime dokumentus