Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo programos aprašymas

Valstybinis kodas: T43092201 (tęstinio profesijos mokymo programa jau turintiems specialybę)

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas:  Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjas, LTKS IV

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis: IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis: 4

Būtinas minimalus išsilavinimas: Vidurinis išsilavinimas

Programos apimtis kreditais: 35

Dirbama su vaikais individualiai ir grupėje, veikla yra prižiūrima aukštesnės kvalifikacijos darbuotojų. Tipinės darbo priemonės: asmens higienos reikmenys, patalpų ir aplinkos priežiūros darbų priemonės, ugdymo ir kitos priemonės, būtinos vaiko priežiūrai ir ugdymui užtikrinti. Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjas dirbdamas vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, higienos, priešgaisrinės saugos, maisto saugos, kokybės, higienos ir tvarkos palaikymo reikalavimais, bendraisiais sveikatos saugos reikalavimais, garantuoja asmens duomenų apsaugą, laikosi pagarbos vaikui ir jo šeimai, pozityvaus bendravimo, komandinio darbo nuostatų, profesinės etikos normų, siekia nuolatinio profesinio tobulėjimo, žinių atnaujinimo

Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo kvalifikaciją, galės dirbti valstybinėse ir (arba) nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir (arba) priešmokyklinio ugdymo programą.

kviečiame apsilankyti mokykloje

Atvykite – pakonsultuosime!
Padėsime užsiregistruoti, priimsime dokumentus