Konditerio modulinės profesinio mokymo programos aprašymas

Pavadinimas Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registrekonditerio modulinė profesinio mokymo programa.

Valstybinis kodas  – P42101305.

Trukmė ir/ar apimtis – 4 m., 60 kr.

Dvejus metus (l – II gimnazijos klasės) mokiniai mokysis pagal pagrindinio ugdymo programą visų 9-10 klasės bendrojo ugdymo dalykų, kartu mokysis pasirinktos profesinio mokymo programos (specialybės) modulius.

Baigus gimnazijos II klasę (10 klasių) mokiniai įgis pagrindinį išsilavinimą ir toliau tęs profesinio mokymo programą kartu su vidurinio ugdymo programa III-IV gimnazijos klasėse (11-12 kl.).

Per 4 metus mokinys įgis vidurinį išsilavinimą ir baigs profesinio mokymo programą, įgydamas pasirinktą specialybę.

Priėmimas vykdomas centre

kviečiame apsilankyti mokykloje

Atvykite – pakonsultuosime!
Padėsime užsiregistruoti, priimsime dokumentus