Šiandieninė biblioteka – tai erdvė, kurioje gimsta ir skleidžiasi idėjos.

Mūsų mokyklos biblioteka – tai bendras bibliotekininkių, administracijos, mokytojų darbas sudarant sąlygas mokinių savarankiškam darbui, kūrybai, informacinės kultūros ugdymui.

Bibliotekos tikslai ir uždaviniai:

 
 • Visapusiškai tenkinti mokyklos bendruomenės informacinius poreikius.
 • Savo fondais ir veikla dalyvauti ugdymo procese.
 • Sudaryti sąlygas savarankiškam asmenybės tobulėjimui.
 • Ugdyti mokyklos bendruomenės gebėjimus gyventi ir veikti informacinėje visuomenėje.
 • Kryptingai plėsti bibliotekos fondus, papildant įvairių formų informacijos laikmenomis.
 • Ieškoti ir diegti naujus bibliotekininko darbo su mokytojais ir moksleiviais būdus.

Bibliotekos veiklos tikslas:

Visapusiškai tenkinti mokyklos bendruomenės narių informacinius poreikius, savo fondais ir veikla dalyvauti ugdymo procese, sudaryti sąlygas asmenybei savarankiškai tobulėti bei tobulinti bibliotekos veiklos kokybę, dalyvauti tobulinant mokyklos veiklos procesus.

PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS:

 • Informacinių paslaugų teikimas mokyklos bendruomenei
 • Dalyvavimas ugdymo procese
 • Tikslingas bibliotekos fondų komplektavimas

Abonemente išduodami leidiniai, vyksta naujų knygų parodos – pristatymai, vykdoma informacijos paieška pagal skaitytojų pageidavimus, prenumeruojami periodiniai leidiniai.

Skaitykloje yra 20 darbo vietų. Čia galima naudotis informacinėmis knygomis, enciklopedijomis, žodynais, žinynais, CD, skaityti pedagoginę, metodinę literatūrą, periodinius leidinius. Vyksta moksleivių, mokytojų darbų parodos. Taip pat yra galimybė dirbti kompiuteriu, naršyti internete, naudotis e-paštu.

Biblioteka padeda pedagogams organizuoti ugdymo procesą, pasitelkiant mokyklos bibliotekoje esančius informacijos šaltinius, atlieka informacinę paiešką pagal moksleivių ir mokytojų pateiktas užklausas.

Biblioteka bendradarbiauja su kitomis bibliotekomis, domisi jų darbo metodais, dalijasi patirtimi.

Bibliotekos fondas

Fondas iš viso 5873 egz.
Knygų ir vadovėlių 5761 egz.
Plakatų 33 egz.
Žemėlapių 13 egz.
Garsinių regimųjų dokumentų 6 egz.
Kompiuterio diskai 64 egz.
Žurnalai 41 egz.
Laikraščiai 3 komplektai
Grupuojamieji dokumentai 205 egz.

Vadovėlių pasiskirstymas:

Iš viso: 2773 egz.

bendrojo lavinimo dalykų 1786 egz.

specialybės dalykų – 987 egz.

Gauti naujausi dokumentai

Bendrajam ugdymui

 1. Dragunkin,A.N. Didysis šuolis į anglų kalbą: knyga mokymuisi ir mokymui.- Klaipėda: Jokužio leidykla- spaustuvė , 2003.-122p
 2. Drukteinis A., Lietuvių kalbos skyryba.-Vilnius: Mokslo ir enciklopedijos centras, 2020.-191p.

Specialybės mokymui:

 1. Lietuviškų tautinių ir firminių tortų, pyragaičių, sausainių, plokštainių, vyniotinių, keksų, pyragų, bandelių ir kitų miltinių patiekalų receptų rinkinys.- Vilnius: Fortus vita,  2016.-408p.
 2. Vieningas lietuviškų tautinių, firminių patiekalų ir kulinarijos gaminių receptūrų  bei technologijos aprašymų rinkinys.-Vilnius:Fortus vita, 2016.-520p.
 3. Gudonis A. Pieno ir pieno gaminių ekspertizė: mokomoji knyga.-Kaunas: Technologija, 2014.-204p.
 4.  Bartkienė E. Raugai kvietinės duonos gamyboj- saugos ir kokybės aspektai: mokomoji knyga.-Kaunas: Leidybos namai, 2015.-120p.
 5.  Pirminis maisto produktų ruošimas, pusgaminių gamybos technologijos.-Ukmergė, Magency, 2015.-368p.
 6.  Proginių patiekalų gamybos technologijos.-Ukmergė, Magency,2015.-364p.
 7.  Saldžiųjų  patiekalų  ir gėrimų gamybos technologijos.-Ukmergė, Magency,2015.-428p.
 8.  Sriubų ir padažų gamybos technologijos.-Ukmergė, Magency,2015.-404p.
 9.  Šaltųjų  patiekalų gamybos technologijos.-Ukmergė, Magency,2015.-456p.
 10.  Ivanauskienė A. Buhalterinė apskaita.-Vilnius:“Tyto alba“, 2016.-531P.
 11.  Subačienė R. Apskaita ir audito pagrindai.-Vilnius:VU leidykla, 2015.-557p.
 12. Samuilova A. Programos Stekas plius praktinis taikymas. Studijų knyga.-Vilnius: UAB „BMK Leidykla“, 2018.-90p.
 13. Šeškevičius A. Paliatyvios pagalbos teikimo namuose rekomendacijos.-Kaunas: Vitae Littera, 2015.- 42p.
 14. Rimkus V.Pozityvumas socialiniame darbe. Mokslo studija.-Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. 2019.-131p.
 15.  Socialinių išmokų vaidmuo mažinant skurdą ir pajamų nelygybę.-Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2018.-164,

Metodiniam darbui:

 1. Davulis T. Lietuvos respublikos darbo kodeksas.- Vilnius: Registrų centras, 2018.-719p.
 2. Asmens duomenų apsauga- darbo tvarkos , rekomendacijos ir pavyzdžiai.-V. ; Pačiolis, 2018.-178p.
 3. Targamadzė V. Geros mokyklos koncepsijos linkmės.-Vilnius: VU leidykla, 2017.-95p.
 4. Masaitytė- Apuokienė R. Pedagogo veiklos tobulinimas technologijų pamokose kintant ugdymo paradigmai. Kaunas : Technologija, 2012.- 63p.
 5. Mažeikienė V. Kai augti sunku.-Vilnius: „Tyto alba“, 2019.-204p.

Naujausios knygos:

 1. Alexander von Schonburg. Pasaulio istorija išsinešti.- Vilnius: Tyto alba, 2017.-223p.
 2. Champman Gary. Penkios meilės kalbos: kaip suprasti ir išmokti meilės kalbą.-Vilnius: Alma littera, 2018.-192p.
 3. Černiauskaitė L. Kvėpavimas į marmurą.-Vilnius: Alma littera, 2018.- 208p.
 4. Draugo laiškai.-Vilnius: Jaunimo linija, 2018.-296p.
 5. Ramuckis, A. 55 tiesos apie alkoholį.-Vilnius: Liūtai ne avys, 2020.-299p.
 6. Currey M. Dienos ritualai. Kaip menininkai dirba.-Vilnius: Liūtai ne avys, 2020.- 240p.

 Paslaugos:

 
 • knygos ir periodiniai leidiniai į namus;
 • informaciniai ir periodiniai leidiniai skaitykloje;
 • Informacija apie bibliotekoje naujai gautas knygas ir vadovėlius.
 • atsakymas į temines, faktografines užklausas;
 • bibliografinės konsultacijos;
 • literatūros užsakymas iš Rokiškio savivaldybės viešosios bibliotekos skyrių;
 • literatūros užsakymas per tarpbibliotekinį  abonementą;
 • renginiai, spaudinių parodos;
 • internetas, darbas kompiuteriu;
 • konsultacijos įvairiais informacijos paieškos klausimais;
 • galimybė naudotis LIBIS katalogu.

kviečiame apsilankyti mokykloje

Atvykite – pakonsultuosime!
Padėsime užsiregistruoti, priimsime dokumentus