2024 m. registruojantis galima rinktis šias programas:

Naujiena!

Po 8 klasių su galimybe įgyti kvalifikaciją

Pirminio profesinio mokymo programos

Turintiems pagrindinį išsilavinimą (su galimybe įgyti vidurinį išsilavinimą)
Turintiems pagrindinį išsilavinimą 
Turintiems vidurinį  išsilavinimą 

Tęstinio profesinio mokymo (jau turintiems kvalifikaciją) programos

Priimami turintys ne mažesnį kaip pagrindinį išsilavinimą

Priimami turintys vidurinį išsilavinimą

Priimami turintys vidurinį išsilavinimą

Priimami turintys vidurinį išsilavinimą

Priimami turintys vidurinį išsilavinimą

Priimami turintys vidurinį išsilavinimą

Profesinio mokymo programos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims

Profesinio mokymo programos moduliai bendrojo ugdymo mokyklų 9–10 ir I–II, III–IV gimnazijos klasių mokiniams, pasirenkami vietoj technologijų dalyko

Programos modulis bendrojo ugdymo mokyklų  mokiniams

Programos modulis bendrojo ugdymo mokyklų  mokiniams

Programos modulis bendrojo ugdymo mokyklų  mokiniams

Priėmimas studijuoti vykdomas sistemoje Lama BPO

kviečiame apsilankyti mokykloje

Atvykite – pakonsultuosime!
Padėsime užsiregistruoti, priimsime dokumentus