Svarbios žinutės:

–        Žmogui, kuris patiria savižudybės grėsmę, pagalba gali būti suteikta nedelsiant asmens sveikatos priežiūros įstaigos skubios pagalbos skyriuje ar psichikos sveikatos centre.

–        Žmogui, turinčiam savižudiškų minčių ar ketinusiam žudytis, turėtų būti atliekamas psichosocialinis (savižudybės grėsmės) vertinimas ligoninėje arba psichikos sveikatos centre ne vėliau kaip kitą dieną po išrašymo iš ligoninės.

–        Psichosocialinį vertinimą atliekantis specialistas kartu su savižudybės grėsmę patiriančiu žmogumi turi sukurti ir (ar) aptarti jo savisaugos planą;

–        Žmogaus, kuris bandė žudytis, artimiesiems ar kitiems lydintiems asmenims visais atvejais asmens sveikatos priežiūros įstaigoje turi būti suteikiama emocinė pagalba.

–        Jei yra akivaizdi grėsmė žmogaus sveikatai ar gyvybei, jis pradėjo ar ketina pradėti savižudybės veiksmus, – visuomet reikia skambinti bendruoju pagalbos telefono numeriu 112.

Kviečiame susipažinti su šia ir platesne informacija savižudybių prevencijos tema šiais svetainių adresais:

  1. https://tuesi.lt/;
  2. https://smsm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/smm-svietimas/patyciu-ir-smurto-prevencija1/rekomendacijos-ir-metodines-priemones;
  3. https://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/visuomenes-sveikatos-prieziura/psichikos-sveikatos-stiprinimas.

– https://www.youtube.com/watch?v=WIpcaMWLivs

– https://www.youtube.com/watch?v=wA2X3_1SqKM

– https://www.youtube.com/watch?v=NoVMfyBa9pA

– https://www.youtube.com/watch?v=7dTw7QLXi1A

Pagalba sau

Pagalba kitam