ĮGYVENDINTI PROJEKTAI

2022 m. įgyvendintas projektas

Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos profesinio mokymo(si) infrastruktūros plėtra  NR. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0012

2015 m.  įgyvendintas projektas
Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo lėšomis finansuotas projektas „ROKIŠKIO TECHNOLOGIJOS, VERSLO IR ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS KATILINĖS STATYBA, ĮRENGIANT BIOKURO KATILUS“

2014-01-02 VIETOS PROJEKTAS „ ROKIŠKIO TECHNOLOGIJOS, VERSLO IR ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS SPORTO SALĖS REMONTAS, PRITAIKANT PATALPAS BENDRUOMENĖS POREIKIAMS, NR. LEADER-11-ROKIŠKIS-22-022

2013-12-31 Projektas  Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos automobilių mechaniko specialybės praktinio mokymo bazės atnaujinimas“, projekto Nr.VP3-2.2–ŠMM-13-V-04-010

2013 m. Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondui pateikta paraiška:

Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos pastato modernizavimas“. Planuojama projekto vertė – 1616031,50 Lt, iš jų – 1525150,50 Lt tinkamos finansuoti išlaidos.

2012 m. pasirašytos projektinės paraiškos:

  1. Trišalė vietos projekto „Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos sporto salės remontas, pritaikant patalpas bendruomenės poreikiams“, Nr. LEADER-11-ROKIŠKIS-22-022, vykdymo sutartis tarp Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos, Rokiškio rajono vietos veiklos grupės ir Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos. Projekto vertė – 323 682 Lt, paramos suma – 243 418 Lt.
  2. Dvišalė projekto „Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos automobilių mechaniko specialybės praktinio mokymo bazės atnaujinimas“, Nr. VP3-2.2–ŠMM-13-V-04-010, finansavimo ir administravimo sutartis tarp VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros ir Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos. Projekto vertė ir paramos suma – 600 000 Lt.

kviečiame apsilankyti mokykloje

Atvykite – pakonsultuosime!
Padėsime užsiregistruoti, priimsime dokumentus