ES struktūriniai projektai

Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos profesinio mokymo(si) infrastruktūros plėtra NR. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0012

2020 m. sausio 6 d. Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla pasirašė projekto NR. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0012 „ROKIŠKIO TECHNOLOGIJOS, VERSLO IR ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS PROFESINIO MOKYMO(SI) INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“ sutartį. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų. Projekto biudžete numatyta didžiausia galima tinkamų finansuoti išlaidų suma – 499 551,33 Eur. ( keturi šimtai devyniasdešimt devyni tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt vienas euras 33 ct).

Projekto tikslas – užtikrinti aukštos kokybės profesinio mokymo paslaugų teikimą pagal architektūra ir statyba, inžinerija ir inžinerinės profesijos bei gamyba ir perdirbimas sričių profesinio mokymo programas.

 Projekto vykdytojas įgyvendindamas projektą „Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos profesinio mokymo(si) infrastruktūros plėtra” įsigis įrangos komplektus – architektūra ir statyba, inžinerija ir inžinerinės profesijos bei gamyba ir perdirbimas švietimo sričių profesinio mokymo programoms įgyvendinti. Taip pat bus suremontuotos patalpos, kuriose stovės nauja įsigyta įranga.

Įgyvendinus projektą, bus užtikrintas aukštos kokybės architektūra ir statyba, inžinerija ir inžinerinės profesijos bei gamyba ir perdirbimas švietimo sričių profesinio mokymo paslaugų teikimas ir tai sudarys prielaidas augti įmonių konkurencingumui.

Pasiekus projekto minimalius rezultatus bus gautos šios tiesioginės naudos:

  1. mokykloje padidės asmenų, įstojusių į architektūra ir statyba, inžinerija ir inžinerinės profesijos bei gamyba ir perdirbimas švietimo sričių pirminį profesinį mokymą, profesinio mokymo(si) kokybė ir išaugs jų įsidarbinamumo pagal įgytą profesiją procentas;
  2. mokykloje padidės asmenų, įstojusių į architektūra ir statyba, inžinerija ir inžinerinės profesijos bei gamyba ir perdirbimas švietimo sričių tęstinį profesinį mokymą pagal Užimtumo tarnybos siuntimus, profesinio mokymo(si) kokybė;
  3. dėl didėjančio pirminio ir tęstinio profesinio mokymo(si) kokybės, didės įstaigos finansinis gyvybingumas.

ĮGYVENDINTI PROJEKTAI

2015 m.  įgyvendintas projektas
Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo lėšomis finansuotas projektas „ROKIŠKIO TECHNOLOGIJOS, VERSLO IR ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS KATILINĖS STATYBA, ĮRENGIANT BIOKURO KATILUS“

2014-01-02 VIETOS PROJEKTAS „ ROKIŠKIO TECHNOLOGIJOS, VERSLO IR ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS SPORTO SALĖS REMONTAS, PRITAIKANT PATALPAS BENDRUOMENĖS POREIKIAMS, NR. LEADER-11-ROKIŠKIS-22-022

2013-12-31 Projektas  Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos automobilių mechaniko specialybės praktinio mokymo bazės atnaujinimas“, projekto Nr.VP3-2.2–ŠMM-13-V-04-010

2013 m. Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondui pateikta paraiška:

Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos pastato modernizavimas“. Planuojama projekto vertė – 1616031,50 Lt, iš jų – 1525150,50 Lt tinkamos finansuoti išlaidos.

2012 m. pasirašytos projektinės paraiškos:

  1. Trišalė vietos projekto „Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos sporto salės remontas, pritaikant patalpas bendruomenės poreikiams“, Nr. LEADER-11-ROKIŠKIS-22-022, vykdymo sutartis tarp Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos, Rokiškio rajono vietos veiklos grupės ir Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos. Projekto vertė – 323 682 Lt, paramos suma – 243 418 Lt.
  2. Dvišalė projekto „Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos automobilių mechaniko specialybės praktinio mokymo bazės atnaujinimas“, Nr. VP3-2.2–ŠMM-13-V-04-010, finansavimo ir administravimo sutartis tarp VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros ir Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos. Projekto vertė ir paramos suma – 600 000 Lt.

kviečiame apsilankyti mokykloje

Atvykite – pakonsultuosime!
Padėsime užsiregistruoti, priimsime dokumentus