Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo programos aprašymas

Pavadinimas Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo  modulinė profesinio mokymo programa.

Valstybinis kodas  – P43092201

Trukmė ir/ar apimtis – 1 m., 45 kr.

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: vidurinis išsilavinimas

Suteikiama – kvalifikacija.

Dirbama su vaikais individualiai ir grupėje, veikla yra prižiūrima aukštesnės kvalifikacijos darbuotojų. Tipinės darbo priemonės: asmens higienos reikmenys, patalpų ir aplinkos priežiūros darbų priemonės, ugdymo ir kitos priemonės, būtinos vaiko priežiūrai ir ugdymui užtikrinti. Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjas dirbdamas vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, higienos, priešgaisrinės saugos, maisto saugos, kokybės, higienos ir tvarkos palaikymo reikalavimais, bendraisiais sveikatos saugos reikalavimais, garantuoja asmens duomenų apsaugą, laikosi pagarbos vaikui ir jo šeimai, pozityvaus bendravimo, komandinio darbo nuostatų, profesinės etikos normų, siekia nuolatinio profesinio tobulėjimo, žinių atnaujinimo

Asmuo, įgijęs ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo kvalifikaciją,

galės dirbti valstybinėse ir (arba) nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir (arba) priešmokyklinio ugdymo programą.

kviečiame apsilankyti mokykloje

Atvykite – pakonsultuosime!
Padėsime užsiregistruoti, priimsime dokumentus