Naujos patirtys iš Gran Kanarijos

Rokiškio PMC mokytojai, pagalbos specialistai: Valius, Darius, Meilutė, Dalia ir Silva tobulino profesines, užsienio kalbos žinias, kultūros, ugdymo, bendruomeninės veiklos, profesinio augimo kompetencijas Gran Kanarijojos saloje, Ispanijoje pagal Erasmus+ projektą. Mokytojai stebėjo kolegų veiklą profesinėse mokyklose ir įmonėse, susipažino su Ispanijos švietimo sistema, darbo ir mokymo metodais, mokinių motyvavimu ir įtraukimu. Stebėjo kaip skatinama mokytojų lyderystė, verslumo įgūdžiai, didinama motyvacija, dirbti bei tobulėti. Užmezgė ryšius su užsienio partneriais, susitarė dėl mokinių praktikos atlikimo.

Dėkojame priimančiai organizacijai „European Projects Gran Canaria“ ir jos vadovei Virginijai Vincaitei už šiltą bendradarbiavimą ir priėmimą, kokybiškai suorganizuotas veiklas, kultūrinę programą, pažintį su nuostabia Gran Kanarijos sala.

Veiklos įgyvendinamos pagal  Erasmus+ projektą Nr. 2023-1-LT01-KA121-VET-000117682.

MES PATYS KIEČIAUSI !!!…..

2024 m. sausio 25 d. Biržų technologijų ir verslo mokymo centro Vabalninko skyriuje vyko tarptautinis profesinių mokyklų mokinių ekonomikos ir verslo žinių konkursas „Verslo žinios karjeros sėkmei 10“. Konkurse dalyvavo 17 komandų, 5 iš Latvijos ir 12 iš Lietuvos mokyklų. Centrui atstovavo apskaitininko modulinės profesinio mokymo programos mokiniai Rasa Stankevičienė ir Tomas Meilus. Susumavus konkurso rezultatus mūsų centro atstovai Rasa ir Tomas pripažinti pačiais geriausiais. Didžiuojamės savo MOKINIAIS!!!

Mokinius konkursui paruošė apskaitos profesijos mokytojos metodininkės Jūratė Šaučiūnienė ir Asta Mikulionienė, bei vyr. profesijos mokytoja Vida Bugailiškienė.

Mokinių praktika Italijoje

Rokiškio PMC mokiniai/ absolventai atliko 4 savaičių praktiką Italijoje, Lesinos mieste. Socialinio darbuotojo padėjėjos: Ernesta, Goda ir Vida praktikavosi neįgaliųjų centre „Cuore Con Le Ali“. Merginos rūpinosi neįgaliųjų užimtumu, maitinimu, tvarkymusi, laisvalaikio organizavimu ir kt. Automobilių mechaniko specialybės mokiniai: Dilonas ir Elijus praktiką atliko autoservise. Vaikinai atliko įvairius automobilių remonto darbus pagal tos dienos klientų užsakymus.

Visi dalyviai pagerino profesines, bendrąsias, užsienio kalbos kompetencijas. Išmoko naujų darbo metodų, dirbti tarptautinėje komandoje, užmezgė naujus ryšius. Laisvalaikiu mokiniai turėjo galimybę susipažinti su Italijos kultūra, istorija, tradicijomis, vaizdingomis vietovėmis, paragauti tradicinių patiekalų.

Dėkojame priimančiajai organizacijai Erasmus+ study abroad, ir jos vadovams Karinė Amirjan Lucke ir Mindaugas Lucka už kokybiškai suorganizuotą mokinių praktiką ir pažintį su Italija.

Veiklos įgyvendinamos pagal  Erasmus+ projektą Nr. 2023-1-LT01-KA121-VET-000117682. 

MOKINIŲ ĮSPŪDŽIAI IŠ ITALIJOS

Šiais metais teko galimybė dalyvauti ,,Erasmus +“ stažuotėje Italijoje, pagal Erasmus+ projektą Nr. 2023-1-LT01-KA121-VET-000117682. Stažuotė truko tris savaites Fodžia regione Karpino (Carpino) mieste, Apulijos regione. Praktiką atlikome ,,Centro diurno URIA‘‘ senelių dienos centre. Pagrindinė veikla buvo susijusi su Alzheimerio liga sergančių senelių priežiūra ir jų užimtumu. Padėti jiems patenkinti kasdienius poreikius, palaikyti kompaniją, užsiimti įvairia veikla: žaisti žaidimus, piešti, švęsti Jų garbingus gimtadienius, padėti pavalgyti ar tiesiog pabūti šalia.

Pirmoji savaitė buvo sudėtingesnė dėl kalbos barjero, bet laikui einant pavyko užmegzti ryšį. Bendravome gestais, vertėjo pagalba, net išmokome kai kurių itališkų frazių. Personalas buvo draugiškas, linksmas, padėjo mums pritapti.

Gyvenome Rodi Garganico mieste. Į darbą teko keliauti vietiniu autobusu. Keliaujant  pamatėme vietinių gyvenimą, įspūdingus kraštovaizdžius ir dar labiau susipažinome su šios šalies kultūra.

Žinoma, po darbų turėjome ir laisvo laiko, kurį išnaudojome keliaudami po Gargano pusiasalį. Aplankėme Vieste, Gargano, Peshici ir patį Rodi Garganico miestelį. Vaizdai įspūdingi, užburiantys. Turėjome išvyką į šešėlių mišką „Foresta Umbra‘‘, tai vienintelis likęs ąžuolų ir bukų miškas Italijoje, kuriame auga laukinės orchidėjos.

Apibendrinant visą stažuotės laiką, galima teigti, kad šios trys savaitės suteikė be galo daug įspūdžių, gavome patirties, kaip bendrauti su senjorais, sergančiais Alzheimerio liga, labiau pasitikėti savimi, nebijoti susikalbėti su vietiniais, net ir nemokant jų kalbos. Mes džiaugiamės ir esam dėkingi, kad turėjome tokią galimybę sudalyvauti šioje programoje. Įgijom įvairiapusės praktikos, žinių. Smagu, kad galėjome pakeliauti ir susipažinti su kitos šalies kultūra ir žmonėmis.

Dėkojame priimančiai organizacijai „DUEI SRL“.

Būsimi slaugytojų padėjėjai:

Ieva Tigrūdienė, Jurgita Mgaloblishvili

 

VALSTYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS

Rokiškio profesinio mokymo centras, juridinio asmens kodas 190804895, adresas Melioratorių g. 1A Kavoliškio kaimas, Rokiškio kaimiškoji seniūnija, Rokiškio rajono savivaldybė, skelbia konkursą.

Išnuomojamas Valstybei nuosavybės teise priklausantis ir šiuo metu Rokiškio profesinio mokymo centro patikėjimo teise valdomas nekilnojamasis turtas – sporto salės patalpos centro pastate, adresu Melioratorių g. 1 A, Kavoliškio k., Rokiškio kaimiškoji seniūnija, Rokiškio r. sav. (pastatas pažymėtas plane – 1C2p, unikalus numeris – 7399-0004-2017, bendras pastato plotas – 3861,08 kv. m., nuomojamų patalpų indeksai: 1-4 621,73 kv. m, 1-8 27,74 kv. m. , 1-9 1,09 kv. m., 1-10 1,25 kv. m., 1-11 1,36 kv. m., 1-12 1,46 kv. m., 1-13 3,75 kv. m., 1-23 16,72 kv. m., 1-24 1,53 kv. m., 1-25 1,28 kv. m.) bendras nuomojamas plotas – 677,91 kv. m. laisvu nuo užsiėmimų metu sporto treniruotėms ir sportiniams renginiams organizuoti (sportinei kultūrinei veiklai vykdyti). Pradinis nuompinigių dydis – 7,00 eurai už vieną valandą. Turto nuomos sutarties terminas iki 2024 m. birželio 30d.

Nuompinigiai nuomotojui turi būti mokami kas mėnesį, prieš prasidedant mėnesiui, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 d. pagal nuomotojo pateiktą sąskaitą.

Delspinigiai už nuomininko praleistą nuomos mokesčio mokėjimo terminą – 0,05 procento nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

Konkurso dalyviai registruojami nuo 2023 m. rugsėjo 28 d. 8.00 val. iki 2023 m. rugsėjo 29 d. 14.00 val. centro buhalterijoje. Įgaliotas asmuo Vida Bugailiškienė, tel. 8458 26922.

Konkurso dalyviai paskelbtose konkurso sąlygose nurodytu laiku pateikia komisijos nariui užklijuotą voką ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, turto, kurio konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta paraiška, kurioje nurodyta: konkurso dalyvio pavadinimas, arba vardas ir pavardė, įmonės arba asmens kodas, adresas, tel. numeris, el. paštas, pageidaujamo išsinuomoti turto pavadinimas, paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos turtą, siūlomas nuompinigių dydis, bankiniai rekvizitai, atsiskaitomosios sąskaitos numeris ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento arba įmonės steigimo pažymėjimo kopija.

Kartu su voku pateikiami  dokumentai, patvirtinantys, kad sumokėtas pradinis įnašas. Konkurso dalyvio pradinis įnašas lygus vieno mėnesio pradiniam nuompinigių dydžiui sumokamas prieš atvykstant registruotis konkurso dalyviu į Rokiškio PMC atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT724010041500030075. Dalyvis, pasiūlęs didžiausią kainą, turės pirmumo teisę pasirenkant užsiėmimų laiką.

Turto apžiūra vyks nuo 2023 m. rugsėjo 25 d. 8,00 val. iki 2023 m. rugsėjo 27 d. 15,00 val.  Atsakingas asmuo – Audrius Dilys, mob. tel. 8698 86941

Komisijos posėdis įvyks 2023 m. rugsėjo 29 d. 15.00 val. Melioratorių g.1A, Kavoliškio k., Rokiškio r. 111 kab.

Mokinių stažuotė Austrijoje

8 Rokiškio PMC mokiniai/ absolventai atlieka ilgalaikę ErasmusPro ir 1 absolventė trumpalaikę praktiką Austrijos įmonėse.

Mokiniai tobulina profesinius įgūdžius, kurie ateityje suteiks geresnes įsidarbinimo galimybes, mokosi naujų darbo metodų, gerina užsienio (anglų ir vokiečių) kalbų kompetencijas, tobulina verslumo įgūdžius, ugdo bendrąsias kompetencijas. O laisvalaikiu keliauja po šalį, susipažįsta su Austrijos kultūra ir tradicijomis.

Veiklos įgyvendinamos pagal  Erasmus+ projektą Nr. 2023-1-LT01-KA121-VET-000117682. Projektą finansuoja ES. Priimanti organizacija Austrijoje „BVÖ Bildungsberatung & Vermittlungsagentur GmbH“.

Mokinių ir mokytojų stažuotė Malagoje

Profesijos mokytojos Žydra ir Vida, bei mokinės/absolventės Kristina, Jolanta, Agnė, Danguolė, Akvilė, Viktorija, Daiva, Samanta ir lydintis mokytojas Arūnas praktiką atlieka saulėtoje Ispanijoje, Malagoje.

Mokytojos susipažino su Ispanijos švietimo sistema, palygino Lietuvos ir Ispanijos panašumus ir skirtumus, stebėjo vedamas pamokas, susipažino su šiuolaikiniais mokymo metodais, mokymo priemonėmis, lankėsi mokinių praktikos atlikimo vietose bei pasidalino abipuse darbo patirtimi su užsienio kolegomis.

Mokinių praktika dar tęsiasi. Mokinės/ absolventės praktiką atlieka skirtingose siuvimo, įmonėse, grožio salone ir restorane. Mokinės tobulina profesinius įgūdžius, mokosi naujų darbo metodų, gerina užsienio kalbos, verslumo įgūdžius. O laisvalaikiu keliauja po šalį, susipažįsta su nuostabiais kraštovaizdžiais, tradicijomis, šalies kultūra ir istorija.

Veiklos įgyvendinamos pagal  Erasmus+ projektą Nr. 2023-1-LT01-KA121-VET-000117682. Priimanti organizacija Malagoje „Euromind

Naujos patirtys iš Maltos

Kiekvieno Erasmus+ projekto metu,  tobulinamos profesinės kompetencijos, užsienio kalbos žinios, verslumo įgūdžiai, didinama motyvacija dirbti bei tobulėti. Vienas iš tarptautiškumo strategijos tikslų yra tobulinti užsienio kalbos žinias, kurios leistų maksimaliai efektyviai pasinaudoti mobilumų teikiamomis galimybėmis.

Rokiškio PMC mokytojos: Evelina, Milda, Silva, Eglė, Danutė, Jūratė, Daiva, Vida pirmą kartą vyko tobulinti anglų kalbos žinių į tarptautinę „Easy School of Languages Valletta“ mokyklą. Iššūkis – išeiti iš komforto zonos, kai teko kalbėtis su skirtingų tautybių mokymų dalyviais anglų kalba. Tačiau toks kalbos mokymasis yra pats efektyviausias.

Veiklos įgyvendinamos pagal  Erasmus+ projektą Nr. 2023-1-LT01-KA121-VET-000117682. . Tarpinė organizacija Maltoje Easy Job Bridge.