Praktika Italijoje

Keturios mokinės/ absolventės atlieka ilgalaikę 3 mėn. praktiką Italijoje, pagal Erasmus+ projektą Nr. 2024-1-LT01-KA121-VET-000200759. Virėjo specialybės mokinės: Rasa, Dovilė, Jūratė praktiką atlieka restorane „Acapulco 2“ , o individualios priežiūros darbuotoja Irina – Alzhaimeriu sergančių žmonių dienos centre. Mokinės tobulina profesinius, bendruosius, socialinius ir užsienio kalbos gebėjimus, o laisvu laiku susipažįsta su Italijos kultūra, istorija, tradicijomis.

 Tarpinė organizacija Italijoje „DUEI SRL“.

Mokinių ilgalaikė praktika Austrijos įmonėse

Prasidėjo Rokiškio PMC Erasmus+ projekto Nr. 2024-1-LT01-KA121-VET-000200759  8 mokinių/absolventų ilgalaikė (3 mėn.) praktika Austrijos įmonėse. Mokiniai tobulina profesinius, bendruosius, socialinius ir užsienio kalbos gebėjimus, o laisvu laiku susipažįsta su Austrijos kultūra, istorija, tradicijomis.

Lydint mokinius atsiveria didelės bendradarbiavimo galimybės. Šio vizito metu užmegzti nauji ryšiai su Poznanės (Lenkija)  Zespół Szkół Budowlanych profesine mokykla, susitarta dėl tolesnio bendradarbiavimo.

Priimanti organizacija Austrijoje „BVÖ Bildungsberatung & Vermittlungsagentur GmbH“.

Stažuotė Maltoje

10 Rokiškio profesinio mokymo centro  mokytojų dalyvavo stažuotėje Maltoje, pagal Erasmus+ Nr. 2024-1-LT01-KA121-VET-000200759 projektą. Stažuotės metu mokytojai ne tik tobulino savo anglų kalbos kompetencijas, bet ir turėjo unikalią galimybę praktiškai panaudoti kalbą realiame kontekste, susipažinti su Maltos sala, jos istorija ir kultūra bei užmegzti ryšius su kolegomis iš viso pasaulio. Įgyta patirtis ir naujos žinios bus naudingos ugdant mokinius ir tobulinant ugdymo procesą. Užmegzti ryšiai su kolegomis iš kitų šalių atvers naujas bendradarbiavimo galimybes ir leis dalytis gerąja patirtimi.

Priimanti organizacija Easy School of Languages ir Easy Job Bridge

Profesinio mokymo ateitis: Erasmus įgalina pokyčius

Gegužės 16 d. Rokiškio kultūros centre vyko Rokiškio PMC konferencija Erasmus+ 2023 m. rezultatams pristatyti.

Erasmus+ projektų dėka Rokiškio PMC mokytojai ir mokiniai turėjo galimybę dalyvauti stažuotėse įvairiose Europos šalyse. Tokiu būdu jie įgijo naujų žinių, įgūdžių ir patirties, kuriuos gali pritaikyti savo kasdieniame darbe. Projektas paskatino užmegzti ryšius su užsienio partneriais, o tai atveria naujas galimybes bendradarbiavimui ir keitimuisi gerąja patirtimi. Tikimės, kad šie ryšiai bus palaikomi ir ateityje, ir leis mums toliau plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą.

Ačiū mūsų rėmėjams: „Lašų duona“ ir AB „Rokiškio sūris“. Dėkojame Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos mokytojai Oksanai Sadauskienei už nuostabią muzikinę įžangą, Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos choreografijos skyriaus mokinėms ir jų mokytojai Ievai Lapelytei už pagalbą pristatant konkursinius darbus. Ingai Vagonei, Linai Tavoraitei, Rokiškio PMC bendruomenei, Rokiškio kultūros centrui ir visiems kitiems prisidėjusiems prie šio renginio organizavimo.

,,Saulės kliošas“

Saulėtą gegužės 15 d. rytą į Rokiškio profesinio mokymo centrą atvyko būrys siuvėjo profesijos mokinių ir mokytojų. Pas mus vyko tarptautinis profesinio meistriškumo konkursas. Konkurse dalyvavo Daugpilio, Panevėžio, Rokiškio, Utenos ir Zarasų profesinių mokymo centrų siuvėjo specialybės mokinės. Užduotis – per penkias valandas pasiūti ir komisijai pateikti ilgą ,,Saulės kliošo“  sijoną. Konkursančių darbus vertino kompetentinga komisija: Rokiškio jaunimo centro direktorė, stilistė Inga Vagonė, UAB ,,Lelija“ siuvimo technologė Marytė Kundelienė, IĮ savininkė Audronė Latvėnienė. Pasak komisijos, darbai buvo labai lygiaverčiai, todėl vertinti buvo nelengva.

Pirmoji vieta atiteko Utenos regioninio profesinio mokymo centro  II kurso mokinei Jūratei Pernavienei,  antroji – Panevėžio mokymo centro II kurso mokinei Linai Baladziedaitei. Nepaprastai didžiuojamės trečiosios vietos laimėtoja –  mūsų centro I kurso siuvėja Kamile Bajoraite.  Paguodos prizai atiteko Zarasų profesinės mokyklos mokinei  Virginijai Juozėnaitei ir  Estere Lapa iš Daugavpils Technical School of Technologies and Tourism.

Dėkojame Rokiškio Rudolfo Lymano Muzikos Mokykla choreografijos skyriaus šiuolaikinio šokio grupei ,,Fiesta“ ir jos vadovei Ievai už gražų ,,Saulės kliošo“ sijonų pristatymą.

Svečiai iš Daugpilio

Dvi dienas eksperės Inta Baika ir Marija Arhipova iš Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums (Daugpilio technologijų ir turizmo profesinė mokykla) (Latvija) vedė pamokas/mokymus Rokiškio PMC bendruomenei. Siuvėjų mokytojos supažindino su tvariomis siuvimo praktikomis, antrinių medžiagų panaudojimu, kaip integruoti tvarumo principus į drabužių dizainą ir kt. Bei skaitė pranešimą Erasmus+ konferencijoje „Tarptautiniai projektai: geriausias būdas augti“.

Laisvu metu svečiai susipažino su Rokiškio istorija, tradicijomis.

Dėkojame mokytojams už bendradarbiavimą ir dalijimąsi patirtimi.

Veiklos įgyvendinamos pagal Erasmus+ projektą Nr. 2023-1-LT01-KA121-VET-000117682.

Rokiškio profesinio mokymo centro moksleivių išvyka

Rokiškio profesinio mokymo centro moksleivių išvyką, tvarkyti 1919-1920 m. žuvusių Lietuvos karių savanorių kapavietes Latvijos r. su apdailininko  specialybės mokytoju Alvydu Adomoniu derinome keletą savaičių.  Atsakingai rinkomės  medžiagas, įrankius, kad numatytą išvykos dieną atliktume suplanuotus darbus-atnaujintume ir perdažytume Lietuvos karių savanorių kapavietę žyminčius esančius  kryžius. Darbų eigą lydėjo  šiltas ir saulėtas pavasario oras.  Šioje istorinėje vietoje, pažymėtoje didingu paminklu  daugelis mokinių buvo pirmą kartą, todėl išvyka jiems  tapo prasminga istorinė patirtis.  Stebėjausi atsakingo pedagogo Alvydo Adomonio  sugebėjimu bendrauti su mokiniais, perteikti profesines žinias. Darbo eigą stebėjo ir Eglainės  seniūnijos (pagastos) vadovas.  

Nuotraukose įamžinome besidarbuojančius Rokiškio profesinio mokymo centro mokytoją Alvydą Adomonį ir mokinius Červonkos kapinėse, Latvijos r., kuriose amžinojo poilsio atgulė 1919-1920m. kovose su bolševikais žuvę 34 Lietuvos kariai savanoriai.

„Career Path in Dining“

Balandžio 22-26 d. Rokiškio PMC mokytojai: Silva, Evelina, Aldevinas ir Alvydas dalyvavo Nordplus Junior programos projekte NPJR-2023/10339 „Career Path in Dining“, Dugpilio technologijų ir turizmo technikume. Drauge su Estijos (Rakverės), Latvijos (Daugpilio) ir Lietuvos (Rokiškio) pedagogais patirties mainų vizito metu dalyviai susipažino su ugdymo programų ir praktinio mokymo aspektais, stebėjo ir gamino įvairiausius patiekalus, sužinojo apie naujausias kulinarines tendencijas miesto maitinimo įstaigose, tyrinėjo Latgalos kulinarinį paveldą. Laisvu laiku dalyviai susipažino su Latvijos, Daugpilio istorija, kultūra.

Ačiū projektų vadovei Sandra Celmina ir DTTT komandai

Projektą finansuoja ES. Projekto koordinatorius Daugpilio technologijų ir turizmo technikumas.

Svečiai iš Rakvere Ametikool (profesinės mokyklos)

Tris dienas ekspertai Aviva Gubaidulina ir Margus Masing iš Rakvere  profesinės mokyklos (Estija)  vedė pamokas/mokymus Rokiškio PMC bendruomenei. Ekonomikos mokytoja Aviva supažindino su Estijos mokesčių sistema ir ją palygino su Lietuvos, supažindino su nepilnamečių asmenų įdarbinimu, verslo galimybėmis, įmonių apskaita ir kt.  Apdailinikų mokytojas Margus pristatė skystųjų tapetų technologijas.

Laisvu metu svečiai susipažino su Rokiškio istorija, tradicijomis, aplankė Rokiškio krašto muziejų, Šv. Mato bažnyčią, Salų dvarą, Anykščių r.  Lajų taką.

Dėkojame mokytojams už bendradarbiavimą ir dalijimąsi patirtimi.

Veiklos įgyvendinamos pagal  Erasmus+ projektą Nr. 2023-1-LT01-KA121-VET-000117682. 

Profesinės kompetencijos: Lietuvos mokytojai dalijasi patirtimi su Latvijos kolegomis

Kelionė į Latvijos Daugpilio profesinę mokyklą tapo iššūkiu keturiems Rokiškio profesinio mokymo centro mokytojams, kurie 2024 m. balandžio 8-10 d. vyko dėstymo vizitui, pagal Erasmus+ projektą. Siuvėjų mokytoja metodininkė Danutė Stočkuvienė, apskaitos mokytoja metodininkė Asta Mikulionienė, virėjų mokytoja Jūratė Travinienė ir transporto priemonių remontininko specialybės mokytojas Donatas Žemaitis vedė savo profesijos teorines pamokas ir praktinius užsiėmimus Latvijos mokiniams, keitėsi patirtimi ir tobulino savo profesines kompetencijas.

Vienas iš didžiausių iššūkių buvo suderinti pamokų temas ir paruošti praktines užduotis kartu su latvių kolegomis. Projekto veiklos davė įvairiapusės naudos. Bendradarbiavimas su latvių kolegomis leido ne tik pagerinti profesines kompetencijas, bet ir išmokti naujų metodų bei praktinių įgūdžių. Nepamirškime ir kultūrinio aspekto. Rokiškis ir Daugpilis, esantys vos 60 km atstumu vienas nuo kito, pasižymi ne tik geografiniu artumu, bet ir kultūrine įvairove bei skirtumais. Mokytojai turėjo galimybę išsamiau susipažinti su Daugpilio istorija, kultūriniu paveldu ir tradicijomis, kurių dalimi tapo žymaus latvių dailininko Rotko paveikslai. Sutarus dėl integruotų bendrų pamokų rugsėjo ir spalio mėnesiais, mokytojai parodė norą ir gebėjimą efektyviai bendradarbiauti su kolegomis iš skirtingų šalių. Šis projektas ne tik skatina tarptautinį bendradarbiavimą švietimo srityje, bet ir puikiai atspindi Erasmus+ programos tikslus – skatinti švietimo kokybės gerinimą ir tarptautinį kultūrinį mainų plėtojimą.

Šio vizitas neabejotinai yra puikus pavyzdys, kaip mokytojai gali keistis patirtimi, tobulėti ir puoselėti tarptautinius ryšius, kurie tampa neatsiejama modernaus švietimo dalimi.

Veiklos įgyvendinamos pagal  Erasmus+ projektą Nr. 2023-1-LT01-KA121-VET-000117682.