„Link balanso 2023”

2023 m. birželio 18 d. vyko tradicinis respublikinis profesinių mokyklų apskaitininko specialybės mokinių profesinio meistriškumo konkursas „Link balanso 2023”. Konkurso tikslas – ugdyti mokinių motyvaciją, suteikiant mokiniams galimybę parodyti savo profesinio meistriškumo lygį bei stiprinti profesinio mokymo įstaigų ir socialinių partnerių bendradarbiavimą. Konkursas išskirtinis tuo, kad Rokiškio profesinio mokymo centras konkursą organizavo VDU Žemės ūkio akademijoje. Tai ypatingai reikšmingas bendradarbiavimo pavyzdys, sinergija tarp profesinio mokymo ir aukštojo mokslo.

 Konkurse dalyvavo ir teorinę bei praktinę užduotis atliko mokiniai iš 11-os šalies profesinio ugdymo įstaigų. Dalyvius ir svečius konkurso atidaryme pasveikino Rokiškio profesinio mokymo centro direktorė Diana Giedrikienė bei VDU Žemės ūkio akademijos doc. Dr. Dalia Juočiūnienė.

Teorinę konkurso dalį mokiniai atliko Google platformoje, o praktinę dalį – MS Excel programa. Mokinių darbus vertino VDU Žemės ūkio akademijos prof. dr. Danutė Zinkevičienė, lekt. Lina Martirosian ir lekt. Silva Katutytė. VDU Žemės ūkio akademijos doc. Dr. Dalia Juočiūnienė sake, kad čia susirinko geriausi iš geriausių ir tai jau yra kiekvieno čia atvykusio mokinio asmeninis laimėjimas. Visi mokiniai gavo padėkas ir paguodos prizus. Prizinių vietų laimėtojamas įteikti diplomai ir dovanos.

Už įsteigtus prizus ir dovanas dėkojame konkurso rėmėjams AB “Rokiškio sūris”, UAB “Rokvesta”, UAB “Rokmedis”, Rimantui Bernackui.

Konkursas „IT proveržis profesijoje“

Balandžio 27 d. Rokiškio profesinio mokymo centre vyko profesinių mokyklų  mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo poreikių, informacinių technologijų konkursas „IT proveržis profesijoje“.  Konkurse dalyvavo Vilniaus, Radviliškio, Kėdainių, Joniškio, Biržų ir Rokiškio rajono mokyklų atstovai.

Konkurso metu dalyviai atliko tekstinių dokumentų maketavimo, pateikčių rengimo ir skaičiuoklės užduotis. Kol mokiniai demonstravo savo kompiuterinio raštingumo žinias, mokytojai dalijosi gerąja patirtimi ir skaitė pranešimus.

  Komisija įvertino mokinių IT  žinias ir gebėjimus pirmąją vietą skyrė Biržų technologijų ir verslo mokymo centro, Vabalninko skyriaus moksleiviu Laurynui Varžinskui,  2–ąją vietą užėmė mūsų mokyklos mokinys Ignas Janiūnas, o 3-ąją iškovojo Radviliškio technologijų ir verslo centro  atstovė Luka Šikšniūtė. Visi renginio dalyviai gavę padėkas ir atminimo dovanėles išsiskirstė kupini puikių įspūdžių.

Respublikinis virėjo meistriškumo konkursas, skirtas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių

Kovo 23 d. mūsų mokymo centre vyko respublikinis virėjo meistriškumo konkursas, skirtas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Susirinko dalyviai iš 9 Lietuvos profesinių mokyklų. Konkurso užduotis: pagaminti sluoksniuotas salotas – nebuvo iš lengvųjų. Reikėjo daug kruopštumo, gebėjimų taisyklingai supjaustyti produktus, suderinti spalvas sluoksniuojant į taures, parinkti tinkantį prie salotų padažą bei jas apipavidalinti.

Visi dalyviai labai stengėsi. Mūsų mokinė Jūratė Kužulytė pademonstravo puikią pjaustymo techniką, parinko ir pagamino itin gardų padažą, surinko daugiausia vertinimo komisijos skirtų balų ir užėmė I-ąją vietą. II-ąją vietą užėmė Telšių regioninio profesinio mokymo centro mokinė Valentina Sukauskaitė, III-iąją – Kėdainių profesinio mokymo centro atstovė Miglė Gudaitytė.

Nordplus Junior programos projektas „Mano tvarus verslas“

Įgyvendinant Nordplus Junior programos projektą „Mano tvarus verslas“ Nr. NPJR-2022/10056, nuo vasario 27 d. iki kovo 3 d. trys profesijos mokytojai Asta Mikulionienė, Danutė Stočkuvienė ir Arūnas Kairys lankėsi Estijos Tartu miesto VOCO profesinėje mokykloje. Darbinga savaitė: stebėjome verslumo ugdymo teorines pamokas ir praktinius užsiėmimus, bendravome su mokytojais, stebėjome jau veikiančių mokinių mokomųjų bendrovių veiklą, dalyvavome apvalaus stalo diskusijoje Tartu universitete, klausėmės verslumo mokytojų pranešimų, dalinomės verslumo ugdymo patirtimi, analizavome sėkmes ir kylančius iššūkius. Vaikščiodami po Tartu senamiestį klausėme pasakojimų, sužinojome Estijos istoriją iš arti. Džiaugiamės naujomis patirtimis, pažintimis, nepakartojamais  įspūdžiais.

,,Šauniausia siuvėja 2023 „

,,Šauniausios siuvėjos  2023 „profesinio meistriškumo konkursas įvyko. Žinios, įgūdžiai, emocijos, jaudulys ir kruopštus darbas davė puikius rezultatus . Merginos per 5 valandas pasiuvo palaidines. Kiekviena į savo darbą įdėjo ,,slaptą ingridientą“ –  sugalvotą ir išpildytą detalę, kuri modelį daro išskirtiniu. Komisija puikiai įvertino VISŲ mokinių darbus. Konkurso nugalėtoja tapo ST-22 gr. siuvėja Kristina, II vieta – Daiva, ST-22 gr., III vieta – Viktorija. SVEIKINAME.

Renginys, skirtas paminėti Vasario 16 – ąją

Vasario 10 dieną mokymo centre vyko renginys, skirtas paminėti Vasario 16 – ąją. Šios labai svarbios Lietuvai šventės proga centro bendruomenę sveikino Rokiškio rajono tarybos narė ir istorijos mokytoja Diana Meškauskienė. Renginio metu skambėjo Rokiškio rajono Obelių socialinių paslaugų namų kultūros padalinio dueto „Obelija“ dainos. Centro direktorė įteikė padėkos raštus labiausiai nusipelniusiems ir mokyklos vardą garsinantiems mokiniams ir mokytojams. Renginio kulminacija – Rokiškio krašto tautodailininkės Vidos Erslovienės sukurtų megztų drabužių kolekcijos „Eglutė“ pristatymas.

Programos „Erasmus+“ akreditacijos konkurso rezultatai

Remiantis Europos Komisijos (toliau – EK) paskelbto 2022 m. kvietimo teikti paraiškas „Erasmus“ akreditacijai gauti bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo srityse taisyklėmis, programos „Erasmus+“ profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo atrankos komisijos siūlymu, bei atsižvelgiant į  paskutines dvi pagal profesinio mokymo mobilumo chartiją įgyvendintų programos „Erasmus+“ projektų galutinių ataskaitų įvertinimų vidurkį, Rokiškio PMC yra suteiktas „Pažangumo ženklas“.

Karjeros specialistų tinklo vystymas

Projekto „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ tikslas – užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą įvairaus amžiaus mokiniams bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose. 

Projekto metu numatoma vystyti karjeros specialistų tinklą ir užtikrinti karjeros konsultavimo paslaugų teikimą mokiniams. Projekto metu bus įdarbinti karjeros specialistai, teikiantys profesinio orientavimo paslaugas mokiniams bendrojo ugdymo mokyklose ar kitose švietimo įstaigose. Numatoma, kad 2023 m. pabaigoje švietimo įstaigose dirbs 380 karjeros specialistų. Profesinis orientavimas bus vykdomas teikiant ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas.

Projekto trukmė – 2022 m. rugsėjo 13 d. – 2023 m. gruodžio 31 d.
Projekto finansavimo suma – 9 998 172,97 Eur 


Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis.

Pamokos netradicinėje aplinkoje

Sausio 26 dieną ŠL2-20 grupės mokiniams pamokos vyko netradicinėje aplinkoje. Buvo aplankyta: Kazimiero Būgos memorialinis muziejus, Dusetų dailės galerija, Sartų regioninio parko lankytojų centras. Šių pamokų metu mokiniai daugiau sužinojo apie kalbininko Kazimiero Būgos gyvenimą, mokslinę bei visuomeninę veiklą ir praplėtė kultūrinius, socialinius bendravimo gebėjimus.

Meistriškumo konkursas „Ištiesk gerumo ranką“

Didinant ugdymo turinio įvairovę ruošiant socialinio darbuotojo padėjėjus, ugdant mokinių meilę profesijai, tobulinant bendrąsias ir  profesines kompetencijas, skatinant mokinių sumanumą, kūrybiškumą, formuojant praktinius įgūdžius, stiprinant mokinių ir mokytojų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, atskleidžiant profesijos savitumą bei profesijos meistrystę, socialinio darbuotojo padėjėjo profesijos mokinės dalyvavo mokykliniame tarpgrupiniame socialinio darbuotojo padėjėjų, besimokančių pagal modulines profesinio mokymo programas profesinio meistriškumo konkurse „Ištiesk gerumo ranką“.

Mokines konkursui ruošė profesijos mokytojos Lena Pavilavičienė ir Vida Seibutienė.