Vairuotojų mokymas

Mokymai prasideda mokslo metų pradžioje ir baigiasi mokslo metų pabaigoje.

Visų specialybių mokiniams yra sudaromos sąlygos įgyti B kategorijos vairuotojo kursų baigimo liudijimus.

Bendra informacija

Mokyklos adresas

Rokiškio profesinio mokymo centras

Melioratorių g. 1A, Kavoliškis, LT-42345 Rokiškio rajonas

 tel. (8 458) 68078

 el. paštas: rokiskio@rpmc.lt

Už vairuotojų mokymą atsakingas asmuo

Vairavimo instruktorius

Artūras Juškevičius

Mokyklos vadovas

– Direktorė: Diana Giedrikienė

 

Lietuvos transporto saugos administracijos adresas

– Lietuvos transporto saugos administracija

– Švitrigailos g. 42, 03209 Vilnius

– tel. + 370 5 278 56 01

– el. paštas: ltsa@ltsa.lt

kviečiame apsilankyti mokykloje

Atvykite – pakonsultuosime!
Padėsime užsiregistruoti, priimsime dokumentus