Laisvos darbo vietos

Rokiškio profesinio mokymo centrui reikalingas psichologas.

Pareigybės lygis – A1.

Atlyginimas – Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo nustatyta tvarka.

Įdarbinimas  nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. neterminuotai