PERSONALO IR MOKINIŲ, VYKSTANČIŲ Į UŽSIENĮ MOBILUMO VEIKLOMS PAGAL ERASMUS+, AR KITAS PROGRAMAS, MOBILUMO ORGANIZAVIMO, DALYVAVIMO, ATSISKAITIMO GRĮŽUS, STAŽUOČIŲ METU ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ PRIPAŽINIMO IR ĮSKAITYMO BEI RIZIKŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠAS

VYKDOMI PROJEKTAI

Įgyvendinti projektai:

Dalyvauta partnerio teisėmis:

kviečiame apsilankyti mokykloje

Atvykite – pakonsultuosime!
Padėsime užsiregistruoti, priimsime dokumentus