PERSONALO IR MOKINIŲ, VYKSTANČIŲ Į UŽSIENĮ MOBILUMO VEIKLOMS PAGAL ERASMUS+, AR KITAS PROGRAMAS, MOBILUMO ORGANIZAVIMO, DALYVAVIMO, ATSISKAITIMO GRĮŽUS, STAŽUOČIŲ METU ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ PRIPAŽINIMO IR ĮSKAITYMO BEI RIZIKŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠAS

Remiantis Europos paskelbto 2022 m. kvietimo teikti paraiškas „Erasmus“ akreditacijai gauti bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo srityse taisyklėmis, programos „Erasmus+“ profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo atrankos komisijos siūlymu, bei atsižvelgiant į  paskutines dvi pagal profesinio mokymo mobilumo chartiją įgyvendintų programos „Erasmus+“ projektų galutinių ataskaitų įvertinimų vidurkį, Rokiškio PMC yra suteiktas „Pažangumo ženklas“. Šis „Pažangumo ženklas“ galios trejus metus.

VYKDOMI PROJEKTAI

Įgyvendinti projektai:

Dalyvauta partnerio teisėmis:

kviečiame apsilankyti mokykloje

Atvykite – pakonsultuosime!
Padėsime užsiregistruoti, priimsime dokumentus