ROKIŠKIO PROFESINIO MOKYMO CENTRO STRATEGINIAI TIKSLAI UŽDAVINIAI IR VEIKLOS

  1. Teikti kokybišką ugdymą(si) / mokymą(si), atitinkantį ateities
  2. Užtikrinti efektyvų ir socialiai atsakingą centro valdymą.
  3. Tikslingas draugiškos aplinkai infrastruktūros modernizavimas ir palankios edukacinės aplinkos kūrimas.

MOKYMO CENTRO VIZIJA

Modernus centras, kuris auga ir augina, tiesia galimybių tiltus.

MOKYMO CENTRO MISIJA

Ugdyti kūrybingą, profesionalų, socialiai aktyvų ir dorą Lietuvos pilietį, formuojant stiprią profesinę tapatybę bei gebėjimus.

MOKYMO CENTRO FILOSOFIJA

Pagarba pažinimui laiduojančiam nuolatinės pažangos plėtrą.

MOKYMO CENTRO VERTYBĖS

Iniciatyvumo skatinimas – visapusiškas naujų idėjų iniciatyvų, inovacijų, profesionalumo ir lyderystės skatinimas.

Bendradarbiavimas- aktyvaus dialogo su nacionaliniais ir užsienio partneriais skatinimas. Kūrybiškumas – smalsumas, kritinis mąstymas ir vaizduotė.

Bendruomeniškumas – pagarba, pasitikėjimu grįstas bendravimas, mentorystė. Brandumas – dora, atsakomybė ir pilietiškumas.

Mokiniai apie mus

Atsiliepimai

Džiaugiuosi, jog padariau tinkama sprendimą ir pasirinkau Rokiškio profesinio mokymo centrą. Čia dirba tikri profesionalai, ramūs, kantrūs, puikiai išmanantys savo darbą. Visiems rekomenduoju šią puikią mokyklą.
Aida M.
Džiaugiuosi, jog pasirinkau Rokiškio profesinio mokymo centrą, nes čia dirba patys profesionaliausi instruktoriai ir administracija. Atėjau čia vedinas nuojautos ir atsiliepimų internete ir tikrai nesuklydau!
Kostikas
Tik Jūsų dėka įgavau drąsos, pasitikėjimo savimi ir šiandien džiaugiuosi išlaikiusi praktinį egzaminą regitroje. Rekomenduoju visiems rinktis šią mokyklą ir jau iš pirmo karto išlaikyti vairavimo egzaminą! Didelis AČIŪ.
Jolita

kviečiame apsilankyti mokykloje

Atvykite – pakonsultuosime!
Padėsime užsiregistruoti, priimsime dokumentus