ROKIŠKIO PROFESINIO MOKYMO CENTRO STRATEGINIS TIKSLAS IR STRATEGIJA

Rengti kvalifikuotus darbininkus ir tarnautojus, tenkinti darbo rinkos poreikius. Siekiama kelti darbuotojų kvalifikaciją, gerinti mokyklos infrastruktūrą, atnaujinti mokyklos kompiuterinę įrangą, mokymo priemones. Siekiama tobulinti turimas ir diegti naujas, darbo rinką tenkinančias profesinio mokymo programas. Bus stiprinamas neformalus ugdymas.

MOKYMO CENTRO VIZIJA

Šiuolaikiška mokykla skatinanti nuolat tobulėti, kurianti saugias mokymo(si) ir bendradarbiavimo erdves, tiesianti tiltus tarp mokyklos, bendruomenės ir socialinių partnerių, siekdama suteikti kokybiškas profesinio mokymo(si) paslaugas, kalbanti apie save ir savo nuveiktus darbus.

MOKYMO CENTRO MISIJA

Rengti darbo rinkai aukštos kvalifikacijos įvairių sričių specialistus, tenkinančius Panevėžio regiono ir visos Lietuvos ekonominius poreikius. Laiduoti modernų ir standartus atitinkantį vidurinį ir profesinį ugdymosi procesą, veiksmingai bendradarbiaujant su socialiniais partneriais. Ugdyti bendruosius mokinių gebėjimus bei pilietines vertybių nuostatas, būtinas absolventų darbui ir tęstinėms studijoms.

MOKYMO CENTRO VERTYBĖS

Neatsiejama Mokymo centro strateginio veiklos plano dalis yra vertybės. Jomis pagrįsti Mokymo centro kasdienio darbo ir ateities plėtros principai. Vertybės yra pastovios ir ilgalaikės. Bendruomeniškumas – kolegialumas, komandinis darbas, nuomonės laisvė, abipusė pagarba. Nuoseklumas – atvirumas, skaidrumas, sąžiningumas, atsakingumas. Visuotinumas – lygios galimybės, paslaugų prieinamumas, tolerancija, pagarba kitoms kultūroms. Profesionalumas – veiksmingas ir našus, mokinių poreikius atitinkantis paslaugų teikimas.

Strateginiam tikslui pasiekti mokymo centras išskiria keturis prioritetus

  • Efektyviai veikianti mokyklos informacinė sistema.
  • Ugdymo ir profesinio mokymo procesų kokybės priežiūros tobulinimas.
  • Patrauklios ir saugios mokymo ir mokymosi aplinkos kūrimas.
  • Stipri ir aktyviai veikianti mokyklos bendruomenė.

Mokiniai apie mus

Atsiliepimai

Džiaugiuosi, jog padariau tinkama sprendimą ir pasirinkau Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklą Čia dirba tikri profesionalai, ramūs, kantrūs, niekada nesikeikdavo ir nešaukdavo. Visiems rekomenduoju šią puikią mokyklą.
Aida M.
Džiaugiuosi, jog pasirinkau Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklą, nes čia dirba patys profesionaliausi instruktoriai ir administracija. Atėjau čia vedinas nuojautos ir atsiliepimų internete ir tikrai nesuklydau!
Kostikas
Tik Jūsų dėka įgavau drąsos, pasitikėjimo savimi ir šiandien džiaugiuosi išlaikiusi praktinį egzaminą regitroje. Rekomenduoju visiems rinktis šią mokyklą ir jau iš pirmo karto išlaikyti vairavimo egzaminą! Didelis AČIŪ.
Jolita

kviečiame apsilankyti mokykloje

Atvykite – pakonsultuosime!
Padėsime užsiregistruoti, priimsime dokumentus