Individualios priežiūros darbuotojo profesijos aprašymas

Pavadinimas  Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registreIndividualios priežiūros darbuotojo  modulinė profesinio mokymo programa.

Valstybinis kodas  –  T43092302.

Trukmė ir/ar apimtis –   1 m., 70 kr.

Suteikiama –  kvalifikacija.

Būsimieji Individualios priežiūros darbuotojai mokomi socialinio darbo pagrindų, socialinių paslaugų organizavimo, socialinio darbo su rizikos grupėmis, bendravimo psichologijos, pagyvenusių, senų ir neįgalių žmonių socialinės priežiūros, buities estetikos, asmens higienos paslaugų, etika ir elgesio normų, informacinių technologijų. Praktinis mokymas vykdomas mokymo klasėse ir socialinių paslaugų įstaigose, organizacijose, kuriose yra Individualios priežiūros darbuotojo etatai.

Asmuo, įgijęs Individualios priežiūros darbuotojo kvalifikaciją, turi:

– gebėti pritaikyti socialinio darbo žinias teikiant paslaugas klientui, įvertinti pagyvenusių, senų ir neįgalių žmonių poreikius, identifikuoti problemas bei nustatyti prioritetus, gebėti bendradarbiauti su kliento aplinka, gebėti teikti įvairių rūšių asmens higienos paslaugas, mokėti pasirinkti priemones ir įrankius namų priežiūrai, mokėti tvarkyti ir valyti patalpas, pasirenkant reikiamus buities prietaisus ir švaros priemones, gebėti naudotis informacinėmis technologijomis, mokėti pildyti kliento bylos dokumentus, pildyti žurnalus, ataskaitų formas;

– žinoti priežastis, sukeliančias socialines problemas, išmanyti asmenybės raidos ypatumus, suvokti ligos ir negalios poveikį žmogui, žinoti socialinių paslaugų organizavimo bei teikimo procesą, efektyvius socialinio darbo metodus dirbant su konkrečia klientų grupe, suprasti prevencinio darbo reikšmę teikiant paslaugas;

– įsisąmoninti pagrindines bendražmogiškąsias vertybes ir jomis grįsti savo gyvenimą ir darbą, laikytis įvairių bendravimo ir bendradarbiavimo su klientu ir kitomis institucijomis būdų.

94361345_231619104594969_5999839656315715584_n

Suteikiama profesinė kvalifikacija  – Individualios priežiūros darbuotojas.

Valstybinis kodas – T43092302;
Mokymosi trukmė ir forma – 1 m., dieninė;
Programos apimtis  – 70 kreditų;

 

kviečiame apsilankyti mokykloje

Atvykite – pakonsultuosime!
Padėsime užsiregistruoti, priimsime dokumentus