2023 m. birželio 18 d. vyko tradicinis respublikinis profesinių mokyklų apskaitininko specialybės mokinių profesinio meistriškumo konkursas „Link balanso 2023”. Konkurso tikslas – ugdyti mokinių motyvaciją, suteikiant mokiniams galimybę parodyti savo profesinio meistriškumo lygį bei stiprinti profesinio mokymo įstaigų ir socialinių partnerių bendradarbiavimą. Konkursas išskirtinis tuo, kad Rokiškio profesinio mokymo centras konkursą organizavo VDU Žemės ūkio akademijoje. Tai ypatingai reikšmingas bendradarbiavimo pavyzdys, sinergija tarp profesinio mokymo ir aukštojo mokslo.

 Konkurse dalyvavo ir teorinę bei praktinę užduotis atliko mokiniai iš 11-os šalies profesinio ugdymo įstaigų. Dalyvius ir svečius konkurso atidaryme pasveikino Rokiškio profesinio mokymo centro direktorė Diana Giedrikienė bei VDU Žemės ūkio akademijos doc. Dr. Dalia Juočiūnienė.

Teorinę konkurso dalį mokiniai atliko Google platformoje, o praktinę dalį – MS Excel programa. Mokinių darbus vertino VDU Žemės ūkio akademijos prof. dr. Danutė Zinkevičienė, lekt. Lina Martirosian ir lekt. Silva Katutytė. VDU Žemės ūkio akademijos doc. Dr. Dalia Juočiūnienė sake, kad čia susirinko geriausi iš geriausių ir tai jau yra kiekvieno čia atvykusio mokinio asmeninis laimėjimas. Visi mokiniai gavo padėkas ir paguodos prizus. Prizinių vietų laimėtojamas įteikti diplomai ir dovanos.

Už įsteigtus prizus ir dovanas dėkojame konkurso rėmėjams AB “Rokiškio sūris”, UAB “Rokvesta”, UAB “Rokmedis”, Rimantui Bernackui.