JP projekto veikla – profesinio mokymo pameistrystės forma įgyvendinimas smulkaus ir vidutinio verslo (toliau –SVV) įmonėse.

JP projekte dalyvaus 15 profesinio mokymo įstaigos mokinių, kurie bus priimti mokytis pagal visą formaliojo pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programą ir pabaigs mokymus pameistrystės forma.

JP projektu siekiama įgyvendinti iš viso 15 pameistrysčių (profesinio mokymo programų pameistrystės forma):

1 mokinys pagal Apskaitininko (P43041101) programą  pameistrystės forma mokysis UAB “Ermelita”;

5 mokiniai pagal  Suvirintojo (P43071501) programą pameistrystės forma mokysis AB “Rokiškio mašinų gamykla”;

5 mokiniai pagal  Šaltkalvio (P21071502) programą pameistrystės forma mokysis AB “Rokiškio mašinų gamykla”;

2 mokiniai pagal  Suvirintojo (P43071501) programą pameistrystės forma mokysis UAB “Pandmeta”;

2 mokiniai pagal  Šaltkalvio (P21071502) programą pameistrystės forma mokysis UAB “Pandmeta”;

Pameistrystės bus įgyvendinamos SVV įmonėse, su kuriomis sudarytos bendradarbiavimo sutartys ir kurios atitinka SVV įmonės statusą.

JP projekte numatyta, kad bent 40 proc. mokinių, priimtų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programą pameistrystės forma, mokysis pagal programą, orientuotą į skaitmeninių kompetencijų ugdymą.

JP projekto įgyvendinimo pradžia – 2023 m. spalio 1 d.

JP projekto pabaiga – 2024 m. kovo 29 d.

JP projekto finansavimo suma – 60 407,46 Eur

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis.