Jungtinį projektą „Galimybių mokytis pagal profesinio mokymo programų modulius sudarymas Rokiškio profesinio mokymo centre“ Nr. 10-023-T-0013 administruoja Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

JP projekto tikslas – suteikti galimybę mokytis profesinio mokymo programų modulius mokiniams, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį ar vidurinio ugdymo programą.

Pagal sudarytą bendradarbiavimo sutartį su Rokiškio Juozo Tumo Vaižganto gimnazija vykdomas bendrojo ugdymo mokyklos 11 mokinių mokymas pagal Vizažisto pirminio profesinio mokymo programos 10 kreditų modulį „Grimo atlikimas“ (modulio valstybinis kodas 310120002). Projekto metu siekiama ugdyti ne tik profesines, bet ir skaitmenines bei žaliajai pertvarkai reikalingas kompetencijas.

JP projekto įgyvendinimo pradžia – 2022 m. rugsėjo 1 d.

JP projekto pabaiga – 2024 m. rugsėjo 30 d.

JP projekto finansavimo suma –  7178,99 Eur.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis (https://esinvesticijos.lt/).