Keičiame ir išduodame traktorininkų pažymėjimus:

 1. Pasibaigus galiojimo laikui (išduoti iki 2000-06-01 negalioja, naujai išduoti pažymėjimai galioja 10 metų).
 1. Netinkamus naudoti (susidėvėjusius, sugadintus ir t.).
 2. Pasikeitus asmens duomenims (pavardė, vardas).
 3. Jeigu asmuo įgijo teisę vairuoti kitų kategorijų traktorius ir savaeiges mašinas, negu nurodytas traktorininko pažymėjime.

Keitimui reikalingi dokumentai:

 1. Seno pavyzdžio traktorininko pažymėjimo originalas (turi būti įskaitoma: vardas, pavardė, pažymėjimo serija ir numeris, išdavimo data, kas išdavė; turimos kategorijos arba klasė).
 2. Galiojanti vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma, forma Nr. 083-1/a (kopija) su atžyma, kad gali vairuoti traktorius.
 3. Asmens tapatybės dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė).
 4. Viena 3×4 dydžio foto nuotrauka.
 5. Motorinės transporto priemonės vairuotojo pažymėjimas (jei turite).
 6. Asmuo gali pateikti papildomus dokumentus, įrodančius kvalifikacijos kėlimą, ar kitokias vėliau įgytas kompetencijas.

Paslaugų kaina:

 1. Seno pažymėjimo keitimas – 22,00 Eur.
 2. Dublikato išdavimas – 20,00 Eur.

Išsamesnė informacija teikiama: tel.(8 458) 68078, el. p. rtvzum.mokykkla@rtvzum.lt