Pavasario žemę vėl kausto šaltukas, tačiau jis nesutrukdė Rokiškio profesinio mokymo centro bendruomenei Kovo 11-osios išvakarėse keliauti į Panemunėlio miestelį, garsų iškiliomis asmenybėmis , buvusį Lietuvos valstybingumo lopšį. Gausus moksleivių ir pedagogų būrys draugiškai bendraudami, greitai artėjo link kelionės tikslo- Panemunėlio parapijos  Švento Juozapo globos bažnyčios, kurios šventoriuje palaidotas kunigas, švietėjas, mokytojas Jonas Katelė. Istorikas prie kapo papasakojo žygio dalyviams apie šią  iškilią asmenybę, Tautodailininko, medžio drožėjo  Vidmanto Zakarkos lydimi lankėmės jo dirbtuvėse bei buvusiame klebonijos pastate įrengtame muziejuje. Pasistiprinus   koše ir   karšta arbata  vėl keliavome namų link…

  Dėkojame už gražias bendrystės patirtis, ištvermę, bei norą pažinti ir tiesios pabūti kartu…