Sumanaus moksleivio akademijos Rokiškio inžinerijos eksperimentinė klasė yra trijų partnerių – Rokiškio verslo klubo, Rokiškio profesinio mokymo centro ir VDU ŽŪA Inžinerijos fakulteto ilgalaikis socialinis projektas. Gegužės 20 d. į Rokiškio profesinio mokymo centrą atvyko gausus būrys moksleivių iš Rokiškio ir Anykščių r.  mokyklų.  Moksleiviai išklausė teorines paskaitas, kurias pravedė VDU dėstytojai: doc. K.Venslauskas, doc. A.Žunda ir doc. J.Valčiukienė. Inžinerijos eksperimentinės klasės moksleiviai dalyvavo nuotaikingose edukacijose „Saldžios vilionės“, Spalvingos svajos“ ir Super duper mozaika“.  Į praktines veiklas moksleivius pakvietė RPMC profesijos mokytojai  A.Adomonis, A.Kairys, D.Galinienė ir mokytoja metodininkė Ž.Lomako.