Stažuotė Įtalijoje

Grupelė Rokiškio technologijos verslo ir žemės ūkio mokyklos profesijos mokytojų ugdė savo bendrąsias kompetencijas gyvendinant ES projekktą „Praktika, įgūdžiai, tobulėjimas su Erasmus+“ Nr. 2019-1-LT01-KA102-060180 7 dienų stažuotėje Rodi Garganico FG, Italijoje. Stažuotės tikslas skatinti mokytojų lyderystę, kuri lems reikšmingus pokyčius mokykloje ir už jos ribų, padės kolegoms, diegs naujoves, kurios užtikrins profesinio mokymo kokybę ir patrauklumą. Profesijos mokytojai Danutė Stočkuvienė, Vilius Jankauskas, Jūratė Šaučiūnienė, Dovilė Galinienė, Arūnas Kairys domėjosi siuvimo, suvirinimo, automobilių mechaniko, meninės raiškos,ir statybos darbų profesiniu parengimu, švietimo sistemų skirtumais, bei praktika ir darbo sąlygomis. Šiltas priėmimas, organizuotas, nuoširdus darbas ir įstabaus grožio Italijos gamta paliko didžiulį įspūdį.

Projektą finansuoja ES Programa “Erasmus+”.

Medžiaga atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Švietimo mainų paramos fondas ir Europos Komisija negali būti laikomi atsakingais už bet kokį medžiagoje pateikiamos informacijos naudojimą.

Stažuotė Austrijoje

2020 vasaros pradžioje buvo atnaujinta dėl COVID-19 ligos epidemijos atidėta  Erasmus+ mobilumo  projekto  „Praktika, įgūdžiai, tobulėjimas su Erasmus+“ Nr. 2019-1-LT01-KA102-060180 veikla.

7 Virėjo, apdailininko, šaltkalvio ir automobilių mechaniko specialybių mokiniai / absolventaiStažuotės dalyviai vyko Karintijos žemės (pietinė Austrija) sostinę Klagenfurtą (Klagenfurt am Wörthersee). Jie atliko praktiką miesto ir jo apylinkėse esančiose  įmonėse. Mokiniai ne tik susipažino su darbo specifika Austrijos įmonėse, bet ir  galėjo susipažinti su Austrijos kultūra ir tradicijomis, pagilino užsenio kalbos žinias.

Mokiniais rūpinosi priimančioji organizacija BVÖ Bildungsberatung & Vermittlungsagentur GmbH.

Projektą finansuoja ES Programa “Erasmus+”.

Medžiaga atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Švietimo mainų paramos fondas ir Europos Komisija negali būti laikomi atsakingais už bet kokį medžiagoje pateikiamos informacijos naudojimą.

Stažuotė Italijoje

Vasario – kovo mėn. 8 Rokiškio TVŽŪM mokiniai (apdailininko (statybininko), apskaitininko- kasininko, socialinio darbuotojo padėjėjo ir virėjo) atliko praktiką Italijos (Apulijos reg.) įmonėse pagal Erasmus+ mobilumo projektą „Praktika, įgūdžiai, tobulėjimas su Erasmus+“ Nr. 2019-1-LT01-KA102-060180. Dirbdami kitos šalies įmonėse mokiniai susipažino su darbo organizavimo ypatumais bei naudojama įranga, galėjo įvertinti savo gebėjimus, įgytus mokykloje. Stažuotės metu mūsų mokiniai susipažino su Italijos kultūra, pagerino užsienio kalbos įgūdžius.

Mokinių buitimi, darbo organizavimu rūpinosi priimančioji organizacija „New service“ .

Visi stažuotės tikslai buvo įgyvendinti. Sėkmingą stažuotės atlikimą patvirtina mokiniams išduoti sertifikatai ir Europass dokumentai.

Projektą finansuoja ES Programa “Erasmus+”.

Medžiaga atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Švietimo mainų paramos fondas ir Europos Komisija negali būti laikomi atsakingais už bet kokį medžiagoje pateikiamos informacijos naudojimą.

Statybų specialistai iš Austrijos

Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykloje lankėsi statybos įmonių atstovai iš Austrijos ( siučianti organizacija BVÖ Bildungsberatung & Vermittlungsagentur GmbH) Ing. Friedrich Klaura ir Egon Moser. Svečiai vedė teorijos ir praktikos pamokas apie modulinių namelių statybą. Statybų specialistai mokyklos bendruomenę supažindino su Austrijoje intensyviai plėtojama pasyviąja statyba naudojant ekologiškas medžiagas. Laisvalaikiu aplankė įžymias Rokiškio vietas.

Veiklos įgyvendinamos pagal Erasmus+ projektą „Praktika, įgūdžiai, tobulėjimas su Erasmus+“ Nr. 2019-1-LT01-KA102-060180.

Projektą finansuoja ES Programa “Erasmus+”.

Medžiaga atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Švietimo mainų paramos fondas ir Europos Komisija negali būti laikomi atsakingais už bet kokį medžiagoje pateikiamos informacijos naudojimą

Virtuvės šefų ir atstovų iš Austrijos viešnagė

Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykloje lankėsi 3 virtuvės šefai ir atstovai iš Austrijos – Tom Johanna Luc Soete, Roland Florianz, Karolis Augulis. Vizitas – dar viena Erasmus+ projekto „Praktika, įgūdžiai, tobulėjimas su Erasmus+“ Nr. 2019-1-LT01-KA102-060180 veikla.

Svečiai mokyklos bendruomenei, rajono verslo atstovams ir kolegoms iš Švenčionių profesinio rengimo centro pravedė praktinius užsiėmimus „Austriškos virtuvės skonių įvairovė“.

Siunčianti organizacija – BVÖ Bildungsberatung & Vermittlungsagentur GmbH.

Projektą finansuoja ES Programa “Erasmus+”.

Medžiaga atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Švietimo mainų paramos fondas ir Europos Komisija negali būti laikomi atsakingais už bet kokį medžiagoje pateikiamos informacijos naudojimą.

Stažuotė Aizkrauklės (Latvija) profesinėje mokykloje

Keturi mūsų mokyklos automobilių mechaniko specialybės mokiniai: Ignas, Dominykas, Paulius ir Nerijus sėkmingai atliko stažuotę Latvijoje, pagal Erasmus mobilumo projektą „Praktika, įgūdžiai, tobulėjimas su Erasmus+“ Nr. 2019-1-LT01-KA102-060180. Mokiniai atliko 4 savaičių praktiką pagal iš anksto suderintą įvertinimo formą ECVET (Europos kreditų perkėlimo sistemą).

Praktikos metu mokiniai sustiprino praktinius įgūdžius, bendrąsias bei socialines kompetencijas, užsienio kalbos kompetencijas, įgijo realios darbo patirties, užmezgė glaudžius bendradarbiavimo ryšius su Latvijos piliečiais.

Sėkmingai atlikus praktiką, mokiniams įteikti Europass dokumentai.

Projektą finansuoja ES Programa “Erasmus+”.

Medžiaga atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Švietimo mainų paramos fondas ir Europos Komisija negali būti laikomi atsakingais už bet kokį medžiagoje pateikiamos informacijos naudojimą.

Dėatymo vizitas Daugpilio prekybos vidurinėje mokykloje

Spalio 28-29d. profesijos mokytojos Žydra Lomakienė ir Jūratė Šaučiūnienė buvo išvykusios pagal Erasmus+ mobilumo projektą „Praktika, įgūdžiai, tobulėjimas su Erasmus+“ Nr. 2019-1-LT01-KA102-060180 į Daugpilio prekybos vidurinę mokyklą (Latvija) dėstymo vizitui. Šio vizito metu maisto technologijų mokytoja vedė pamokas mokiniams ir supažindino juos su lietuviškos virtuvės istorija, mokė gaminti lietuviškus tradicinius patiekalus, o ekonomikos mokytoja su mokiniais skaičiavo, analizavo gamintų patiekalų savikainas, pelną, lygino kainas Latvijoje ir Lietuvoje. Lietuviškus patiekalus Latvių mokiniams nebuvo taip paprasta pagaminti, tačiau visi vienbalsiai gyrė jų skonį. Šio dėstymo vizito metu užsimezgė glaudesni bendravimo ir bendradarbiavimo ryšiai tarp Rokiškio ir Daugpilio profesinių mokyklų. Panašūs susitikimai planuojami ir ateityje.

Projektą finansuoja ES Programa “Erasmus+”.

Medžiaga atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Švietimo mainų paramos fondas ir Europos Komisija negali būti laikomi atsakingais už bet kokį medžiagoje pateikiamos informacijos naudojimą.

Stebėjimo vizitas Klagenfurte (Austrija)

Pagal Erasmus+ mobilumo projektą „Praktika, įgūdžiai, tobulėjimas su Erasmus+“ Nr. 2019-1-LT01-KA102-060180 du RTVŽŪM profesijos mokytojai – Aldevinas ir Rolandas, vyko į darbo stebėjimo vizitą Klagenfurte (Austrija).

Vizito metu profesijos mokytojai stebėjo savo srities specialistų: automobilių mechanikų ir apdailininkų (statybininkų) kasdieninį darbą – kaip organizuojama pameistrystės ir dualinio mokymo forma šiuolaikiškose įmonėse ir PM įstaigose. Domėsis, kaip kuriamos realaus darbo proceso sąlygos, kaip vyksta bendradarbiavimas tarp verslo ir profesinio mokymo įstaigų, kokie mokymosi metodai taikomi, kaip naudojami informaciniai ištekliai, kaip rūpinamasi jaunimo kokybišku rengimu darbo rinkai ir kt.

Priimanti organizacija Austrijoje „BVÖ Bildungsberatung & Vermittlungsagentur GmbH.“

Projektą finansuoja ES Programa “Erasmus+”.

Autombilių mechaniko ir apdailininko (statybininko) specialybės mokinių praktika Austrijos įmonėse

Trys Rokiškio TVŽŪM mokiniai grįžo iš 4 savaičių Erasmus+ mobilumo projekto „Praktika, įgūdžiai, tobulėjimas su Erasmus+“ Nr. 2019-1-LT01-KA102-060180 stažuotės Austrijoje. Autombilių mechaniko ir apdailininko (statybininko) specialybės mokiniai atliko praktiką Austrijos įmonėse. 4 mokinių ilgalaikė (3 mėn.) ErasmusPro praktika Austrijos įmonėse dar tęsiasi.

Mokiniai/absolventai praktikos metu įgijo naujų, specifinių profesinių įgūdžių ir praktinių žinių, kurie suteiks geresnes įsidarbinimo galimybes. Patobulino užsienio kalbos, komandinio darbo, kultūrines ir kt. kompetencijas.

Priimanti organizacija „BVÖ Bildungsberatung & Vermittlungsagentur GmbH.“ rūpinosi mokinių darbo ir buities salygomis, padėjo susipažinti su šalimi, jos kultūra ir istorija. Stažuotės metu mokiniams buvo surengta ekskursiją į Veneciją.

Dalyvių stažuotes patvirtina Europass mobilumo dokumentai bei priimančios organizacijos išduoti sertifikatai.

Projektą finansuoja ES Programa “Erasmus+”.

Norinčių dalyvauti projekto veiklose atranka