Lapkričio 26 dieną Rokiškio profesinio rengimo centre vyko informacinių technologijų konkursas „Skaitmeninės technologijos virtuvėje“. Konkurse dalyvavo Lietuvos profesinio mokymo įstaigų mokiniai iš Kauno statybos ir paslaugų mokymo centro, Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centro, Kėdainių profesinio rengimo centro, Kuršėnų politechnikos mokyklos ir Rokiškio profesinio mokymo centro, kurie mokosi pagal virėjo specialybės mokymo programą. Prieš konkursą sėkmės ir gerų rezultatų palinkėjo mokyklos direktorė Diana Giedrikienė.

Pirmiausia mokiniai virtualioje mokomojoje platformoje „Kahoot“ sudalyvavo viktorinoje „Išmani virtuvė“, o tada atliko užduotis su teksto rengimo, pateikčių kūrimo ir grafikos apdorojimo programomis. Tuo metu, kai mokiniai varžėsi prie kompiuterių, mokytojai taip pat dalijosi gerąja patirtimi ir pristatė, kokiomis programomis dirba, su kokiais sunkumais susiduria ugdant SUP mokinius.

Visiems konkurso dalyviams ir juos ruošusiems mokytojams buvo įteiktos padėkos ir atsiminimo dovanėlės. Po konkurso visi vykome į Rokiškio krašto muziejų, kur mokyklos svečiams istorijos mokytojas Valius Kazlauskas vaizdžiai papasakojo apie Rokiškio grafų Tyzenhauzų ir Pšezdzieckių asmenybes, jų likimus bei pristatė ekspoziciją Rokiškio dvaras XIX a. – XX. a. viduryje.

Visi džiaugiamės gyvu bendravimu, įdomiomis užduotimis, vaizdingu Rokiškio krašto pristatymu bei nuoširdžiu  ir gražiu bendradarbiavimu.

 IT mokytoja  Virginija Baltrukėnienė