Šaltkalvio profesijos aprašymas

Pavadinimas Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre – Šaltkalvio modulinė profesinio mokymo programa.

Valstybinis kodas  – P21071502.

Trukmė ir/ar apimtis – 3 m., 45 kr.

Suteikiama – kvalifikacija.

Šaltkalvio modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam šaltkalviui parengti, kuris gebėtų, prižiūrint aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui, pasiruošti atlikti šaltkalvio darbus, mechaniškai apdirbti detales ir atlikti šaltkalviškas operacijas.

Mokymas apima kvalifikacijos įgyjimą ir socialinių įgūdžių formavimą.

Socialinių įgūdžių programos tikslas – pagal galias ir gebėjimus mokiniams įgyti kalbinių, kultūrinių, socialinių, bendrųjų kompetencijų bei profesinių kompetencijų pradmenis. Programos paskirtis – suteikti asmeniui dorinės ir socialinės brandos, ugdyti gyvenime būtinas bendrąsias kompetencijas ir gebėjimus, praktinius gebėjimus ir savarankiškumo įgūdžius (gebėjimo pasirūpinti savimi, savo aplinka), suteikti žinių, elementarių gebėjimų bei nuostatų, padėsiančių pagal galimybes būti veikliam, dalyvauti kartu su kitais laisvalaikio, užimtumo veiklose, adaptuotis/integruotis visuomenėje.

Būsimo darbo specifika. Asmuo įgijęs altkalvio kvalifikaciją ir prižiūrimas aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo, galės dirbti įvairiose pramonės įmonėse, susijusiose su metalo apdirbimu.

Tipinės darbo priemonės: metalo pjovimo staklės, elektriniai įrankiai ir įrenginiai, įrankiai, skirti šaltkalviškiems darbams dirbti, darbų saugos priemonės.

Tipinės darbo sąlygos: dirbama pramonės įmonių ir mokyklos praktinių užsiėmimų patalpose, atskirais atvejais lauko sąlygomis.

Šaltkalvis savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, darbus reglamentuojančiais dokumentais.

 

Svarbios asmeninės savybės: kruopštumas, gera akių, rankų ir pirštų judesių koordinacija, ištvermė.

kviečiame apsilankyti mokykloje

Atvykite – pakonsultuosime!
Padėsime užsiregistruoti, priimsime dokumentus