Rokiškio profesinio mokymo centro moksleivių išvyką, tvarkyti 1919-1920 m. žuvusių Lietuvos karių savanorių kapavietes Latvijos r. su apdailininko  specialybės mokytoju Alvydu Adomoniu derinome keletą savaičių.  Atsakingai rinkomės  medžiagas, įrankius, kad numatytą išvykos dieną atliktume suplanuotus darbus-atnaujintume ir perdažytume Lietuvos karių savanorių kapavietę žyminčius esančius  kryžius. Darbų eigą lydėjo  šiltas ir saulėtas pavasario oras.  Šioje istorinėje vietoje, pažymėtoje didingu paminklu  daugelis mokinių buvo pirmą kartą, todėl išvyka jiems  tapo prasminga istorinė patirtis.  Stebėjausi atsakingo pedagogo Alvydo Adomonio  sugebėjimu bendrauti su mokiniais, perteikti profesines žinias. Darbo eigą stebėjo ir Eglainės  seniūnijos (pagastos) vadovas.  

Nuotraukose įamžinome besidarbuojančius Rokiškio profesinio mokymo centro mokytoją Alvydą Adomonį ir mokinius Červonkos kapinėse, Latvijos r., kuriose amžinojo poilsio atgulė 1919-1920m. kovose su bolševikais žuvę 34 Lietuvos kariai savanoriai.