Projekto ,,Automobilių mechanikų profesinė patirtis ir mobilumas ES šalyse“ sklaidos renginys

2014 m. balandžio 24 d.  projektų vadovė ir Mokymosi visą  gyvenimą  programos Leonardo da Vinci projekto Nr. LLP-LdV-IVT-2013-LT-0830 ,,Automobilių mechanikų profesinė patirtis ir mobilumas ES šalyse“ koordinatorė  Diana Šutienė sukvietė projekto dalyvius, mokyklų bendruomenes ir socialinius partnerius V. Masteikį ir V. Afanasjevą į projekto sklaidos renginį. Įgyvendinant mobilumo projektus, sklaidai turi būti skiriamas ypatingas dėmesys tam, kad kuo daugiau žmonių sužinotų apie šių projektų naudą mokinimas ir mokyklai,  galimybes dalyvauti tokio pobūdžio projektuose.

Projekte dalyvavo po 6 Rokiškio TVŽŪM ir Biržų TVMC automobilių mechaniko specialybės mokinius. Juos į praktines stažuotes Vokietijoje ir Italijoje lydėjo profesijos mokytojas Darius Kišūnas bei projekto koordinatorė Diana.

Susitikimas buvo smagus, dalyviai džiaugėsi vėl susitikę, nes per stažuotes ne tik susipažino, bet spėjo ir susidraugauti. Grįžę iš stažuočių, dalyviai užpildė dokumentus, parengė ataskaitas apie atliktą praktiką. Tradiciškai susiklostė, kad biržiečių komanda parengė išsamų pristatymą apie kultūrinę veiklą, o Rokiškio TVŽŪM mokiniai, padedant profesijos mokytojams ir projektų vadovei, renginio dalyviams
pateikė ataskaitą apie praktinę veiklą.

Susitikimo metu su automobilių servisų savininkais diskutuota apie šių projektų naudą bei perspektyvas. Vieningai buvo nuspręsta, kad tokie projektai labai naudingi sėkmingai mokinių integracijai darbo rinkoje: stažuočių metu įgytas ir pagerintas kompetencijas patvirtina išduoti Europass mobilumo dokumentai.
Projektai naudingi ir mokyklai, kurios pagrindinis tikslas – rengti kvalifikuotus, darbo rinkoje gebančius prisitaikyti darbininkus. Darbdaviai pripažino, kad pirmenybę įdarbinant teikia ne tik gerus praktinius įgūdžius turintiems, bet ir mokantiems dirbti komandoje, atsakingiems darbininkams.

Projekto įgyvendinimas eina į
pabaigą – įvykdytos  visos veiklos, beliko užpildyti galutines projekto ataskaitas bei sutvarkyti dokumentaciją.

 Šis projektas nebūtų buvęs
sėkmingai įgyvendintas be socialinių partnerių, Rokiškio TVŽŪM bei Biržų TVMC bendruomenės pagalbos. Nuoširdžiai dėkoju grupių auklėtojams, profesijos mokytojams, praktikos vadovui, mokyklos vadovybei bei Biržų TVMC projektų vadovei Marytei Bistrickienei.

Projekto dalyviams Mindaugui Pilypui, Eitvidui Bačiuliui, Jonui Petkevičiui, Algimantui Kanapeckui, Egidijui Baikauskui, Žydrūnui Bisturiui, Sauliui Seg, Auskanai Tamašauskienei, Valdui Paliulioniui, Ernestui Tamulioniui, Žydrūnui Manikui ir Kęstučiui Keršiui linkiu,  kad projekto metu įgyta patirtis atneštų sėkmę Jūsų gyvenime.

kviečiame apsilankyti mokykloje

Atvykite – pakonsultuosime!
Padėsime užsiregistruoti, priimsime dokumentus