Projektas NR. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0012

„ROKIŠKIO TECHNOLOGIJOS, VERSLO IR ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS PROFESINIO MOKYMO(SI) INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų. 

Projekto biudžete numatyta didžiausia galima tinkamų finansuoti išlaidų suma – 499 551,33 Eur. ( keturi šimtai devyniasdešimt devyni tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt vienas euras 33 ct).

Projekto tikslas – užtikrinti aukštos kokybės profesinio mokymo paslaugų teikimą pagal architektūra ir statyba, inžinerija ir inžinerinės profesijos bei gamyba ir perdirbimas sričių profesinio mokymo programas.

 Projekto vykdytojas įgyvendindamas projektą „Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos profesinio mokymo(si) infrastruktūros plėtra” įsigis įrangos komplektus – architektūra ir statyba, inžinerija ir inžinerinės profesijos bei gamyba ir perdirbimas švietimo sričių profesinio mokymo programoms įgyvendinti. Taip pat bus suremontuotos patalpos, kuriose stovės nauja įsigyta įranga.

Įgyvendinus projektą, bus užtikrintas aukštos kokybės architektūra ir statyba, inžinerija ir inžinerinės profesijos bei gamyba ir perdirbimas švietimo sričių profesinio mokymo paslaugų teikimas ir tai sudarys prielaidas augti įmonių konkurencingumui.

Pasiekus projekto minimalius rezultatus bus gautos šios tiesioginės naudos:

  1. mokykloje padidės asmenų, įstojusių į architektūra ir statyba, inžinerija ir inžinerinės profesijos bei gamyba ir perdirbimas švietimo sričių pirminį profesinį mokymą, profesinio mokymo(si) kokybė ir išaugs jų įsidarbinamumo pagal įgytą profesiją procentas;
  2. mokykloje padidės asmenų, įstojusių į architektūra ir statyba, inžinerija ir inžinerinės profesijos bei gamyba ir perdirbimas švietimo sričių tęstinį profesinį mokymą pagal Užimtumo tarnybos siuntimus, profesinio mokymo(si) kokybė;
  3. dėl didėjančio pirminio ir tęstinio profesinio mokymo(si) kokybės, didės įstaigos finansinis gyvybingumas.