Remiantis Europos Komisijos (toliau – EK) paskelbto 2022 m. kvietimo teikti paraiškas „Erasmus“ akreditacijai gauti bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo srityse taisyklėmis, programos „Erasmus+“ profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo atrankos komisijos siūlymu, bei atsižvelgiant į  paskutines dvi pagal profesinio mokymo mobilumo chartiją įgyvendintų programos „Erasmus+“ projektų galutinių ataskaitų įvertinimų vidurkį, Rokiškio PMC yra suteiktas „Pažangumo ženklas“.