Kelionė į Latvijos Daugpilio profesinę mokyklą tapo iššūkiu keturiems Rokiškio profesinio mokymo centro mokytojams, kurie 2024 m. balandžio 8-10 d. vyko dėstymo vizitui, pagal Erasmus+ projektą. Siuvėjų mokytoja metodininkė Danutė Stočkuvienė, apskaitos mokytoja metodininkė Asta Mikulionienė, virėjų mokytoja Jūratė Travinienė ir transporto priemonių remontininko specialybės mokytojas Donatas Žemaitis vedė savo profesijos teorines pamokas ir praktinius užsiėmimus Latvijos mokiniams, keitėsi patirtimi ir tobulino savo profesines kompetencijas.

Vienas iš didžiausių iššūkių buvo suderinti pamokų temas ir paruošti praktines užduotis kartu su latvių kolegomis. Projekto veiklos davė įvairiapusės naudos. Bendradarbiavimas su latvių kolegomis leido ne tik pagerinti profesines kompetencijas, bet ir išmokti naujų metodų bei praktinių įgūdžių. Nepamirškime ir kultūrinio aspekto. Rokiškis ir Daugpilis, esantys vos 60 km atstumu vienas nuo kito, pasižymi ne tik geografiniu artumu, bet ir kultūrine įvairove bei skirtumais. Mokytojai turėjo galimybę išsamiau susipažinti su Daugpilio istorija, kultūriniu paveldu ir tradicijomis, kurių dalimi tapo žymaus latvių dailininko Rotko paveikslai. Sutarus dėl integruotų bendrų pamokų rugsėjo ir spalio mėnesiais, mokytojai parodė norą ir gebėjimą efektyviai bendradarbiauti su kolegomis iš skirtingų šalių. Šis projektas ne tik skatina tarptautinį bendradarbiavimą švietimo srityje, bet ir puikiai atspindi Erasmus+ programos tikslus – skatinti švietimo kokybės gerinimą ir tarptautinį kultūrinį mainų plėtojimą.

Šio vizitas neabejotinai yra puikus pavyzdys, kaip mokytojai gali keistis patirtimi, tobulėti ir puoselėti tarptautinius ryšius, kurie tampa neatsiejama modernaus švietimo dalimi.

Veiklos įgyvendinamos pagal  Erasmus+ projektą Nr. 2023-1-LT01-KA121-VET-000117682.