“Praktinių įgūdžių įgijimas Panevėžio profesinio rengimo centro statybos sektoriniame mokymo centre”

Rokiškio profesinio mokymo centro apdailininko specialybės mokiniai dalyvauja projekte Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-007 “Praktinių įgūdžių įgijimas Panevėžio profesinio rengimo centro statybos sektoriniame mokymo centre”         

Projekto tikslas – padidinti profesinio mokymo patrauklumą ir jo atiktį darbo rinkos poreikiams.

Statybos sektorinis praktinio mokymo centras – tai modernia mokomąja įranga, šiuolaikinėmis technologijomis aprūpinta praktinio mokymo bazė teikianti pirminio ir tęstinio praktinio profesinio mokymo paslaugas visiems Lietuvos gyventojams.

VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centre įkurtas statybos sektorinis praktinio mokymo centras, kuriame sudarytos sąlygos rengti aukštos kvalifikacijos statybos specialistus. Centro bazė atitinka verslo įmonių reikalavimus ir lūkesčius.

Rokiškio profesinio mokymo centro mokiniai, sektoriniame centre, tobulina praktinius įgūdžius mechanizuoto tinkavimo ir dekoravimo moduliuose.

Valdas Jukna