Prasidėjo Rokiškio PMC Erasmus+ projekto Nr. 2024-1-LT01-KA121-VET-000200759  8 mokinių/absolventų ilgalaikė (3 mėn.) praktika Austrijos įmonėse. Mokiniai tobulina profesinius, bendruosius, socialinius ir užsienio kalbos gebėjimus, o laisvu laiku susipažįsta su Austrijos kultūra, istorija, tradicijomis.

Lydint mokinius atsiveria didelės bendradarbiavimo galimybės. Šio vizito metu užmegzti nauji ryšiai su Poznanės (Lenkija)  Zespół Szkół Budowlanych profesine mokykla, susitarta dėl tolesnio bendradarbiavimo.

Priimanti organizacija Austrijoje „BVÖ Bildungsberatung & Vermittlungsagentur GmbH“.