Profesinio mokymo programos modulis bendrojo ugdymo mokyklų 9–10 ir I–II, III–IV gimnazijos klasių mokiniams, pasirenkamas vietoj technologijų dalyko.

Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa (M43071604)

Pagrindinis išsilavinimas

Baigę modulį mokiniai gebės:

  • Įvardyti eksploatacinių medžiagų – benzino, dyzelinių ir dujinių degalų, alyvų, techninių skysčių – savybes ir panaudojimo ypatumus.
  • Paaiškinti juodųjų ir spalvotųjų metalų, jų lydinių, antifrikcinių ir miltelinių, nemetalinių medžiagų paskirtį, savybes, gamybą, panaudojimą, apdirbimo savybes, jų parinkimą konkrečioms detalėms gaminti.
  • Apibūdinti techniniuose matavimuose naudojamus vienetus, sistemas, nuokrypius ir sąlaidas, įrankius, prietaisus bei paaiškinti matavimų atlikimo procesus ir gautų rezultatų apibendrinimus.
  • Paaiškinti braižymui keliamus reikalavimus, kirtinių, pjūvių, išardomų ir neišardomų sujungimų, pavarų, šiurkštumo, tolerancijų, terminio apdirbimo, suvirinimo ir litavimo vaizdavimą, kinematinių, hidraulinių, pneumatinių schemų žymėjimą ir skaitymą.
  • Apibūdinti šiuolaikinius metalo apdirbimo būdus, technologijas, naudojamus įrankius, šaltkalvio ir kalvio operacijas.
  • Vadovaujantis technologiniais reikalavimais, paruošti matavimo priemones darbui bei atlikti matavimus.
  • Laikantis reikalavimų, nubraižyti duotų mazgų, detalių vaizdus, kirtimus, pjūvius, nurodyti nuokrypas, šiurkštumą, sąlaidas ir kitus būtinus parametrus.
  • Apdirbti metalus ir nemetalines medžiagas šaltkalvio ir mechaninio apdirbimo būdais.
  • Suvirinti ir sulituoti metalus ir nemetalines medžiagas, tinkamai sureguliuoti suvirinimo ir litavimo įrangą.

Baigus modulį įgyjama metalo technologinių darbų atlikimo kompetencija.

kviečiame apsilankyti mokykloje

Atvykite – pakonsultuosime!
Padėsime užsiregistruoti, priimsime dokumentus