Didinant ugdymo turinio įvairovę ruošiant socialinio darbuotojo padėjėjus, ugdant mokinių meilę profesijai, tobulinant bendrąsias ir  profesines kompetencijas, skatinant mokinių sumanumą, kūrybiškumą, formuojant praktinius įgūdžius, stiprinant mokinių ir mokytojų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, atskleidžiant profesijos savitumą bei profesijos meistrystę, socialinio darbuotojo padėjėjo profesijos mokinės dalyvavo mokykliniame tarpgrupiniame socialinio darbuotojo padėjėjų, besimokančių pagal modulines profesinio mokymo programas profesinio meistriškumo konkurse „Ištiesk gerumo ranką“.

Mokines konkursui ruošė profesijos mokytojos Lena Pavilavičienė ir Vida Seibutienė.