Karjeros ABC su Erasmus+

Įgyvendinant Erasmus+ programos mobilumo projektą „Karjeros ABC su Erasmus+“ NR.2014-1-LT01-KA102-000005, 2014 m. spalio 26 d. – lapkričio 2d. lankiausi Ispanijos mieste Barselonoje.

Pagrindinis šio projekto tikslas – parengti jaunus žmones sėkmingai integracijai į besikeičiančią darbo rinką, stebėti profesinio orientavimo veiklą Ispanijoje.

Stažuotės metu 4 darbo dienas stebėjau profesinio orientavimo veiklą
L’INS Mare de Déu de la Merce mokykloje. Pirmą dieną vyko susipažinimas
su mokykla. Mokyklos direktorė Marija surengė ekskursiją po mokyklą, parodė
mokymo bazes, supažindino su Ispanijos švietimo sistema, ruošiamomis specialybėmis, darbuotojais. Mokykloje mokosi daugiau kaip 2000
moksleivių, kurie gali rinktis tris mokymo kryptis: įvairias profesinio mokymo
programas, pasiruošimą universitetinėms studijoms, socialinių ar mokymosi
sunkumų turintys mokiniai taip pat gali rinktis įvairias profesijas.
Pastariesiems skiriamas itin didelis dėmesys, padedama integruotis į tolesnį
visuomenės gyvenimą. Kitas dienas stebėjau, kaip teorinės ir praktinės pamokos vyksta garso ir vaizdo operatoriams, informacinių technologijų specialistams ir automobilių mechaniko specialybę pasirinkusiems mokiniams. Šias pamokas buvo įdomiausia stebėti, nes galėjau palyginti su savo mokykla, kurioje taip pat ruošiami automobilių mechanikai. Įspūdį padarė pamokos pradžia: profesijos mokytojas trumpai papasakojo mokiniams apie Lietuvą, žemėlapyje parodė Rokiškį.

Paskutinę dieną dalinausi patirtimi, pristačiau savo mokyklą, ruošiamas profesijas, profesinį orientavimą, vykdomus projektus ir popamokinę veiklą. Stažuotės metu ne tik tobulinau anglų kalbos žinias, bet ir turėjau puikią galimybę susipažinti su įspūdingu miestu, jo kultūra, istorija, tradicijomis ir net pasimaudyti dar šiltoje Viduržiemio jūroje.

Gavusi pasiūlymą dalyvauti stažuotėje be galo apsidžiaugiau, nes mano tikslas nuolat tobulėti ir siekti kuo geresnių rezultatų. Įgytą patirtį galėsiu sėkmingai pritaikyti savo darbe.

Projekto pabaigoje gavau Europass pažymėjimą.

Dėkoju kolegei, projektų vadovei Dianai, už sėkmingą projekto organizavimą ir projekto įgyvendinimo partneriams Jose, Litai ir Laurai už nepamirštamus įspūdžius Barselonoje.

Projektų vadovė Silva

kviečiame apsilankyti mokykloje

Atvykite – pakonsultuosime!
Padėsime užsiregistruoti, priimsime dokumentus