Iššūkiai ir patirtys su Erasmus+

Sparčiai besikeičiantis pasaulis ir technologijos reikalauja iš profesijos mokytojų vis daugiau ir vis įvairesnių gebėjimų bei įgūdžių. Reikia nuolat gilinti žinias, mokytis naujų dalykų, lavinti praktinius įgūdžius, semtis ir dalintis patirtimi su kolegomis Lietuvoje ir užsienyje. Projektų metu ypatingai skatinama mokytojų lyderystė. Pastebėta, kad dalyvavę stažuotėse darbuotojai skatina reikšmingus pokyčius, gerėja darbo kokybė, didėja motyvacija.

Spalio 14-15 dienomis automobilių mechaniko specialybės profesijos mokytojas, Darius Kišūnas vedė teorines ir praktines pamokas Daugpilio profesinėje mokykloje, pagal Erasmus+ projektą „Patirtis ir įtrauktis per Erasmus+ praktiką“ Nr. 2020-1-LT01-KA116-077606. Pagrindinės vedamos temos: variklio konstrukcija ir remontas, techniniai parametrai, gedimų priežastys, remonto technologijų parinkimas.

Dėstymo vizitai užsienio šalyje- didelis iššūkis kiekvienam mokytojui ir neįkainuojama patirtis.