ERASMUS+ mobilumo projektas “Ugdymo turinio vadyba ES mokymo institucijose”

Š. m. kovo 13-17 d. pagal ERASMUS+  PROGRAMOS PROJEKTĄ  ,,UGDYMO TURINIO VADYBA ES MOKYMO INSTITUCIJOSE“ Nr. 2016-1-LT01-KA102-023055 mokytojos Violeta Garškienė ir Jūratė Šaučiūnienė kartus su konsorciumo dalyvėmis iš Biržų technologijų ir verslo mokymo centro bei Panevėžio  M. Rimkevičaitės paslaugų ir verslo  mokyklos dalyvavo stažuotėje Tenerifėje, Ispanijoje. Projekto tikslas-  gerinti profesinio mokymo specialistų  ugdymo turinio vadybos kompetencijas. Projekto dalyvės 5 darbo dienas stebėjo darbą Tenerifės mokymo įstaigose. Stebimos veiklos tema- ugdymo turinio vadyba. Stažuotės dalyvės lankėsi profesinėse mokyklose, stebėjo mokinių ir mokytojų darbą, apžiūrėjo edukacines mokyklų erdves, dalinosi patirtimi  su mokytojais ir administracijos darbuotojais. Projekto dalyvės pagerino asmenines, vadybines ir dalykines kompetencijas, patobulino anglų kalbos žinias, susipažino su šalies kultūra, aplankė įžymiausias Tenerifės ir jos apylinkių vietas.

Dalyvių stažuotę patvirtina sertifikatai ir Europass mobilumo dokumentai.  Projektas finansuotas iš Europos Komisijos „Erasmus+“ programos lėšų. Lietuvos Respublikoje programą administruoja Švietimo mainų  paramos fondas.

UGDYMO TURINIO VADYBA ES MOKYMO INSTITUCIJOSE

Š. m. balandžio 5-12 d. pagal ERASMUS+  PROGRAMOS PROJEKTĄ  ,,UGDYMO TURINIO VADYBA ES MOKYMO INSTITUCIJOSE“ Nr. 2016-1-LT01-KA102-023055 mokytojos Virginija Baranauskienė ir Jolanta Repšienė kartus su konsorciumo dalyviais  iš Biržų technologijų ir verslo mokymo centro bei Panevėžio  M. Rimkevičaitės paslaugų ir verslo  mokyklos dalyvavo stažuotėje Kretoje, Graikijoje. Projekto tikslas-  gerinti profesinio mokymo specialistų  ugdymo turinio vadybos kompetencijas. Projekto dalyviai 5 darbo dienas stebėjo darbą Kretos  mokymo įstaigose. Stebimos veiklos tema- ugdymo turinio vadyba. Stažuotės dalyviai buvo supažindinti su Graikijos profesinio mokymo sistema, lankėsi profesinėse mokyklose, stebėjo mokinių ir mokytojų darbą, apžiūrėjo edukacines mokyklų erdves, bendravo su mokiniais, dalinosi patirtimi  su mokytojais ir administracijos darbuotojais, apsilankė Herakliono mokytojų kompetencijų tobulinimo centre. Projekto dalyviai pagerino vadybines, dalykines ir asmenines kompetencijas, patobulino anglų kalbos žinias, susipažino su šalies kultūra, aplankė įžymiausias Kretos vietas. Dalyvių stažuotę patvirtina sertifikatai ir Europass mobilumo dokumentai.  Projektas finansuotas iš Europos Komisijos „Erasmus+“ programos lėšų. Lietuvos Respublikoje programą administruoja Švietimo mainų  paramos fondas.

kviečiame apsilankyti mokykloje

Atvykite – pakonsultuosime!
Padėsime užsiregistruoti, priimsime dokumentus