Dažytojo-tinkuotojo padėjėjo profesijos aprašymas

Pavadinimas Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registreDažytojo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa.

Valstybinis kodas  – P21073209.

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – nereglamentuotas ir mokymasis socialinių įgūdžių ugdymo programoje

Trukmė ir/ar apimtis – 3 m., 50 kr.

Suteikiama – kvalifikacija.

Dažytojo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam dažytojo padėjėjui ir tinkuotojo padėjėjui parengti, kuris gebėtų, prižiūrint aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui, vykdyti bendrąsias veiklas statybos objekte, paruošti statinių paviršius dažymo darbams, dažyti statinių paviršius ir klijuoti apmušalus, tinkuoti statinio vidaus patalpas ir išorės konstrukcijas.

Būsimo darbo specifika:

Asmuo, įgijęs dažytojo padėjėjo ir tinkuotojo padėjėjo kvalifikacijas, galės dirbti statybos įmonėse.

Darbo sąlygos: veikla susijusi su sunkiu rankiniu fiziniu darbu, dažniausiai dirbama patalpose. Dėl darbų specifikos darbuotojas aprūpinamas specialiąja apranga.

Dažytojo padėjėjas ir tinkuotojo padėjėjas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, tvarios statybos principais.

Darbuotojui svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, kūno koordinacija, fizinė ištvermė. Darbuotojo veikla yra koordinuojama ir prižiūrima aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo, jis pagal nurodymus atlieka paprastus veiksmus ir operacijas, padedant ir prižiūrint aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui, atlikdamas užduotis naudojasi rašytine ir žodine informacija, teikia grįžtamąjį ryšį.

Darbuotojui privalu atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.

kviečiame apsilankyti mokykloje

Atvykite – pakonsultuosime!
Padėsime užsiregistruoti, priimsime dokumentus