,,AUTOMOBILIŲ MECHANIKŲ PROFESINĖ PATIRTIS IR MOBILUMAS ES ŠALYSE“

,, AUTOMOBILIŲ MECHANIKŲ PROFESINĖ PATIRTIS IR MOBILUMAS ES ŠALYSE“ Nr. LLP-LdV-IVT-2013-LT-0830

Leonardo da Vinci programos mobilumo projektas
Mobilumo projekte dalyvauja po 6 Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos ir Biržų technologijų ir verslo mokymo centro pirminio profesinio mokymo automobilių mechaniko specialybės mokinius.
Projekto metu bus siekiama šių projekto tikslų, tiesiogiai susijusių su projekto dalyvių poreikiais:


– gerinti turimas profesines kompetencijas bei įgyti naujų;
– susipažinti su užsienio šalies įmonėse naudojama įranga ir įrankiais;
– tobulinti profesines užsienio kalbos žinias;
– įgyti naujų socialinių įgūdžių bei ugdyti pasitikėjimą savo jėgomis.


Stažuočių vieta ir laikas:
2013-10-21 – 2013-11-08, Vokietija.
2014-03-10 – 2014-03-28, Italija.


Projekto metu dalyviai ne tik patobulins praktinius įgūdžius, kompetencijas, gebėjimus dirbti modernia diagnostine ir remonto įranga bei įrankiais , bet ir išmoks turimas kompetencijas ir praktinius įgūdžius pritaikyti praktinėje veikloje. Mokysis pasitikėti savo jėgomis, būti savarankiški, veiklūs ir atsakingi. Europos kvalifikacijų sąrangoje numatytų kompetencijų įgijimas užtikrins sėkmingesnę mokinių, projekto dalyvių, profesinę karjerą.

kviečiame apsilankyti mokykloje

Atvykite – pakonsultuosime!
Padėsime užsiregistruoti, priimsime dokumentus